Najčešće postavljana pitanja

Šta su Donacije.rs?

Donacije.rs je prva platforma za crowdfunding (grupno finansiranje) u Srbiji za neprofitne organizacije, pokrenuta 2014. godine, a krajem 2017. je rebrendirana i ponovo lansirana. Neprofitne organizacije tako mogu brzo doći do potrebnih sredstava, a donatori iz zemlje i inostranstva ih mogu lako podržati online donacijama.

Ko stoji iza platforme Donacije.rs?

Donacije.rs je 2014. godine lansirao Fond B92 u saradnji sa Srpskim filantropskim forumom, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i uz pomoć Fondacije Catalyst Balkans. Tokom 2017. godine, za platformu postaje odgovorna Fondacija Catalyst Balkans, uz podršku USAID-a i Mott fondacije.

Kome je namenjena platforma Donacije.rs?

Kampanje na platformi mogu voditi isključivo neprofitne organizacije registrovane u Srbiji (udruženja i fondacije). Donatori mogu biti i pravna i fizička lica iz celog sveta. Za pravna lica po potrebi izrađujemo i ugovor o donaciji.

Kakav je pravni okvir za korišćenje platforme Donacije.rs?

Pravni okvir je definisan Uslovima korišćenja. Molimo vas da odvojite vreme i pročitate Uslove korišćenja u footeru sajta.

Koje kreditne kartice funkcionišu na platformi Donacije.rs?

Sve vrste Visa, Maestro, Mastercard i American Express kartica sa kojima je moguće plaćanje na internetu. Pored ličnih, moguće je koristiti i poslovne kartice.

Koliki su troškovi prikupljanja sredstava na ovoj platformi?

Catalyst Balkans se u ovoj fazi odriče naplate troškova održavanja platforme. Nadoknada za korišćenje kartica, po uslovima Banke Intesa ad, iznosi:
- za Visa platne kartice u izdanju Banke Intesa – 2,5% od bruto vrednosti transakcije;
- za Visa platne kartice u izdanju drugih banaka – 2,7% od bruto vrednosti transakcije;
- za MasterCard i Maestro platne kartice u izdanju Banke Intesa – 2,5% od bruto vrednosti transakcije;
- za MasterCard i Maestro platne kartice u izdanju drugih banaka – 2,7% od bruto vrednosti transakcije;
- za American Express kartice – 3% bruto vrednosti transakcije.

Kakav je postupak doniranja sredstava?

Ukoliko želite da podržite kampanju, najpre se morate registrovati na sajt, a potom otići na stranicu kampanje i kliknete na dugme "Doniraj" u desnom sidebaru. Nakon toga pratite jednostavna uputstva i unesite iznos koji želite da donirate. Ceo proces ide preko Banke Intesa. Po završetku transakcije dobićete povratnu informaciju u vidu potvrde o izvršenoj donaciji.

Da li je moja donacija anonimna?

Svaki donator na ovoj platformi ima mogućnost izbora da li želi da donira pod svojim imenom ili anonimno. Ovaj izbor vrši se prilikom popunjavanja formulara za donaciju.
Imena donatora su anonimna za javnost, dok će organizacije koje su pokretači kampanje imati pristup identitetu donatora.

Da li je moguća donacija bez registracije?

Ne, registracija je obavezna. Možete se registrovati preko vašeg Facebook naloga ili u kratkom procesu registracije korisnika pomoću vašeg emaila.

Email adresa je neophodna radi komunikacije sistema sa donatorom (zbog slanja potvrde o uspešnoj donaciji). Catalyst Balkans se obavezuje na tajnost podataka.

Koliki je minimalan iznos pojedinačne donacije?

Minimalan iznos tehnički nije određen i sama organizacija može odrediti donju granicu, ali preporučeni minimalni iznos je 500 RSD, imajući u vidu bankarske troškove.

Koliki je maksimalni iznos pojedinačne donacije?

Maksimalni iznos je definisan dnevnim limitom za pojedinačne transakcije vaše kartice.

Zašto je doniranje jedino moguće u dinarima (RSD)?

Zbog procedura Narodne banke, uplate su isključivo moguće u zvaničnoj valuti Republike Srbije. U slučaju da donirate iz inostranstva putem kartice koja je vezana za račun u drugoj valuti, sa vašeg računa će biti skinuta devizna protivrednost dinarske donacije po srednjem kursu Narodne banke, pri čemu su moguće minimalne fluktuacije zbog promene kursa. Na primer, ako ste donirali $100, moguće je da zbog promene kursa u trenutku naplate, vaš račun bude zadužen za iznos koji je minimalno izmenjen (na primer $99.85 ili $100.34).

Pokušao/la sam da doniram, ali sam dobio/la poruku da moja donacija nije prihvaćena. Zbog čega?

Za to postoji nekoliko mogućih razloga:
1. Pogrešno ste uneli neke od traženih podataka za vašu karticu;
2. na vašem računu nemate dovoljno novca;
3. preranim gašenjem prozora ste prekinuli tok transakcije.

U svakom od ovih slučajeva, možete pokušati ponovo uz ispravno popunjavanje formulara za donaciju i pridržavanje navedenih procedura.

Pokušao/la sam da doniram ali sam dobio/la poruku da moja donacija nije prihvaćena. Da li je moj račun zadužen za iznos donacije koju sam želela da uplatim?

Ne. Ukoliko ste dobili poruku da je vaša donacija odbijena to automatski znači da vaš bankovni račun sa kojim je povezana kartica sa kojom je pokušano doniranje, nije zadužen. Do skidanja novca sa računa dolazi isključivo u slučaja kada dobijete poruku da je vaša donacija bila uspešna.

Verujem da sam ispravno popunio/la formular za donaciju ali je moja donacija odbijena. O čemu se radi?

U tom slučaju vam savetujemo da kontaktirate vašu banku, opišete problem i potražite pomoć. Nakon njihove intervencije, bićete u mogućnosti da uspešno izvršite donaciju.

Da li je moguće povući (vratiti) donaciju?

Da, u slučaju da je doslo do zloupotrebe kartice od strane neovlašćenog lica ili tehničke greške (na primer, upisali ste jednu nulu više na iznos koji želite da donirate). Ako se to desi, molimo vas da nam se odmah obratite emailom na info@catalystbalkans.org i detaljno opišete problem. Kontaktiraćemo vas u najbržem roku.

Da li će moja donacija bezuslovno stići do organizacije kojoj je namenjena?

Da, sem u retkim slučajevima da organizacija koja je nosilac kampanje iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti da primi prikupljena sredstva putem ovog sajta. U tom slučaju, Catalyst će pronaći alternativne, ali slične kampanje, i predložiti ih svakom donatoru pojedinačno putem emaila. Ako donator ne prihvati da njegova sredstva budu preusmerena na alternativnu kampanju, Catalyst će u saradnji sa donatorom omogućiti povraćaj sredstava.

Kako mogu da prijavim svoju kampanju?

Kampanju možete prijaviti popunjavanjem formulara sa stranice "Kako radi", nakon čega se prijava direktno šalje našem timu koji će vam odgovoriti u što bržem roku.

Da li moram da imam registrovanu organizaciju da bih prijavio projekat?

Da. Donacije.rs je platforma namenjena isključivo registrovanim neprofitnim organizacijama na teritoriji Republike Srbije - udruženjima i fondacijama. Time se obezbeđuje minimalni zakonski okvir za prikupljanje donacija putem ovog sajta.

Da li mogu da prijavim kampanju kao fizičko lice?

Ne. Morate imati registrovanu organizaciju po zakonima koji važe u Republici Srbiji. Ukoliko ste pojedinac ili neformalna grupa građana i želite da realizujete neprofitni projekat od značaja za zajednicu, preporučujemo vam da se ili registrujete u APR-u ili da kampanju pokrenete uz pomoć lokalne organizacije koja vam može obezbediti zakonski okvir za delovanje i logističku podršku.

Da li se svakoj prijavljenoj kampanji automatski odobrava prikupljanje sredstava?

Sve kampanje prvo moraju da budu odobrene od strane Fondacije Catalyst Balkans, koja proverava da je cilj kampanje i način realizacije zakonski dozvoljen.

Koliki je maksimalni iznos sredstava donacije koju organizacija može potraživati na sajtu za svoju kampanju?

Takvo ograničenje formalno ne postoji. Međutim, Catalyst prilikom evaluacije projekata procenjuje izmedju ostalog i održivost kampanje prikupljanja sredstava. U stvarnosti, najveće šanse na uspeh imaju projekti koji potražuju manje iznose sredstava, izmedju 10.000 i 500.000 RSD.

Koliko može da traje jedna kampanja?

Od 30 do 90 dana, u zavisnosti od iznosa sredstava koje potražujete. Izuzetno, kampanje čiji je ciljani iznos manje vrednosti mogu i kraće trajati.

Šta se dešava ako se do kraja kampanje ne dostigle ciljani iznos?

U tom slučaju organizaciji se uplaćuje prikupljena svota novca. Time se organizacija obavezuje na realizaciju projekta u punom kapacitetu kao i objavljivanje izveštaja o utrošku sredstava u roku od 60 dana po okončanju realizacije projekta. Ukoliko organizacija ne pristaje na ovakve uslove korišćenja sredstava, Catalyst zadržava pravo da ih ustupi nekoj drugoj organizaciji sa platforme.

Da li je moguće prikupiti u kampanji više sredstava od ciljanog iznosa?

Moguće je, ali samo kao izuzetak od pravila da se kampanja obustavlja onog trenutka kada je prikupljen ciljani iznos. U slučaju izuzetno važne i uspešne kampanje, kao i dopune projekta, a u dogovoru sa organizacijom koja je njegov nosilac, Catalyst može dozvoliti nastavak kampanje nakon što je skupljena prvobitno tražena suma (pre isteka vremena koje mu je dodeljeno). Organizacija ovime preuzima obavezu da priloži relevantan izveštaj o utrošku sredstava za ukupan prikupljeni iznos.

Da li organizacija čija je kampanja odbijena može drugi put prijaviti kampanju?

Naravno. Organizacija može prijaviti izmenjenu i unapređenu, ili potpuno novu kampanju.

Jedini slučaj kada će organizacijama biti onemogućeno da pokreću nove kampanje je ukoliko ne podnesu validan izveštaj nakon završene prethodne kampanje.

Da li je Catalyst Balkans dužan da obrazloži odbijanje kampanje?

Formalno ne, ali ćemo se truditi da svim projektima ukažemo na greške ili manjkavosti u pristupu.

Da li se preko platforme Donacije.rs mogu skupljati sredstva za lečenje građana Srbije u zemlji i inostranstvu?

Ne. Ova platforma je usmerena na podršku kampanjama neprofitnih organizacija iz kategorija navedenih na stranici "Kako radi". Ukoliko želite da pokrenete kampanju za prikupljanje sredstava za lečenje, preporučujemo vam da se obratite Fondaciji Budi human - budihuman.rs.