Obnovimo dom porodice Banković iz Velike Krsne


komentara

Porodica Banković živi u selu Velika Krsna kod Mladenovca. Jelena i Dejan su mladi bračni par i imaju dvoje dece: sina u drugom razredu osnovne škole i ćerku predškolskog uzrasta.

Nažalost, ova složna porodica živi u teškim uslovima. Jelena je srčani bolesnik, i zbog svog stanja ne može da radi, a Dejan je težak astmatičar, i uprkos tome, u toku letnje sezone radi na građevinskim projektima. Zimi, ni on nema posla.

Kuća u kojoj živi porodica Banković je trošna i stara: temelji pucaju i nesigurni su, fasada je propala, zidovi su memljivi, a kupatilo ne postoji. U istoj prostoriji, Jelena kuva, suši veš, i kupa decu u koritu. Deca su bolešljiva i razvila su alergiju na grinje i buđ zbog uslova u kojima žive.

Uprkos teškoj finansijskoj i zdravstvenoj situaciji u kojoj se nalaze, Bankovići se ne predaju, i žele da obezbede svojoj deci zdravije uslove za rast i razvoj. Trenutno, njihovi prihodi dolaze od socijalne pomoći i dečijeg dodatka, od čega uspevaju da prežive, ali ne i da prikupe novac za obnovu doma.

Ovom kampanjom želimo da obezbedimo sredstva za adaptaciju doma porodice Banković.

Budžet
SANACIJA TEMELJA 88.000 RSD

FASADA 102.000 RSD
Stiropor 5cm, stiropor 1cm, mrežica, fasada

KUPATILO I TERASA 155.022 RSD
Giter blok (700 kom) 35.000 RSD
Punioci (78 kom) 4.392 RSD
Fet gredice (18m) 4.320 RSD
Pokrivka 33.750 RSD
Pločice, lepak, sanitarije, bojler 77.560 RSD

SEPTIČKA JAMA 48.820 RSD
Kopanje kanala i septičke jame 22.560 RSD
Armaturna mreža, cement, šoder 15.760 RSD
Cigla (750 kom) 10.500 RSD

RENOVIRANJE SOBA 103.200 RSD
Gips ploce 136m2, profili, gletovanje, krečenje

UKUPNO 497.042 RSD


Obnovimo dom porodice Banković iz Velike Krsne


komentara

8.416,00 RSD

donirano od 5 donatora za 2298 dana

To je 2% od cilja od 497.042 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 488.626 RSD

Završen 09.03.2018 - 08.05.2018 (59 dana)

Porodica Banković živi u selu Velika Krsna kod Mladenovca. Jelena i Dejan su mladi bračni par i imaju dvoje dece: sina u drugom razredu osnovne škole i ćerku predškolskog uzrasta. Nažalost, ova složna porodica živi u teškim uslovima. Jelena je […]

Opis projekta

Porodica Banković živi u selu Velika Krsna kod Mladenovca. Jelena i Dejan su mladi bračni par i imaju dvoje dece: sina u drugom razredu osnovne škole i ćerku predškolskog uzrasta.

Nažalost, ova složna porodica živi u teškim uslovima. Jelena je srčani bolesnik, i zbog svog stanja ne može da radi, a Dejan je težak astmatičar, i uprkos tome, u toku letnje sezone radi na građevinskim projektima. Zimi, ni on nema posla.

Kuća u kojoj živi porodica Banković je trošna i stara: temelji pucaju i nesigurni su, fasada je propala, zidovi su memljivi, a kupatilo ne postoji. U istoj prostoriji, Jelena kuva, suši veš, i kupa decu u koritu. Deca su bolešljiva i razvila su alergiju na grinje i buđ zbog uslova u kojima žive.

Uprkos teškoj finansijskoj i zdravstvenoj situaciji u kojoj se nalaze, Bankovići se ne predaju, i žele da obezbede svojoj deci zdravije uslove za rast i razvoj. Trenutno, njihovi prihodi dolaze od socijalne pomoći i dečijeg dodatka, od čega uspevaju da prežive, ali ne i da prikupe novac za obnovu doma.

Ovom kampanjom želimo da obezbedimo sredstva za adaptaciju doma porodice Banković.

Budžet
SANACIJA TEMELJA 88.000 RSD

FASADA 102.000 RSD
Stiropor 5cm, stiropor 1cm, mrežica, fasada

KUPATILO I TERASA 155.022 RSD
Giter blok (700 kom) 35.000 RSD
Punioci (78 kom) 4.392 RSD
Fet gredice (18m) 4.320 RSD
Pokrivka 33.750 RSD
Pločice, lepak, sanitarije, bojler 77.560 RSD

SEPTIČKA JAMA 48.820 RSD
Kopanje kanala i septičke jame 22.560 RSD
Armaturna mreža, cement, šoder 15.760 RSD
Cigla (750 kom) 10.500 RSD

RENOVIRANJE SOBA 103.200 RSD
Gips ploce 136m2, profili, gletovanje, krečenje

UKUPNO 497.042 RSD


podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  NVO Nada Website:  http://nvonada.webs.com/ Kontakt:  

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Nathan Koeshall1.916,00 RSD