Niko bez hrane: Obezbedimo 500 paketa pomoći beskućnicima u Beogradu tokom vanrednog stanja


komentara

COVID-19 i beskućnici:

Nekoliko stotina beskućnika na teritoriji grada Beograda je dodatno pogođeno krizom u našoj zemlji izazvanom pandemijom COVID-19 virusa. Dok su danas potencijalno ugroženi zdravlje, životi i ekonomski opstanak svih nas, sudbina beskućnika teško može da se i opiše. Bez krova nad glavom i načina da se samoizoluju, zaštite ili sklone dok traje policijski čas. Bez tople ili bilo kakve vode i sapuna da bi predupredili infekciju, opstajući bez i ionako retkih izvora skromnih prihoda.Bez načina da prate medije i obaveštavaju se o novim merama i odlukama vlade. Bez zdravstvene knjižice. Mnogi već sa načetim fizičkim i/ili emocionalnim ili psihičkim zdravljem. Gladni jer narodne kuhinje trenutno dele hranu samo onima koji su u evidenciji centara za socijalni rad a mnogi beskućnici to nisu, ili jer su te kuhinje smanjile svoje kapacitete. Tu se lista njihovih muka ne završava.

Paketi pomoći:

Dok ADRA sa partnerima nastoji da predloži i pomogne u sprovođenju pravih rešenja i mera koja jedino nadležni mogu da pokrenu i sprovedu, urgentno je potrebno da im se svaki dan obezbedi hrana i sredstva za higijenu (hrana, maska, alkohol).
Jedan paket je vrednosti 900 RSD i on namiruje osnovne dnevne potrebe jedne osobe.  Ciljamo one beskućnike koji su slabo pokretni ili nepokretni ili nevidljivi drugim organizacijama koje pomažu ovoj populaciji. Zato ćemo sa 500 paketa pomoći najmanje 16 korisnika svaki dan u trajanju od najmanje 30 dana.
Poštujući minimalne standarde potrebnih hranljivih sastojaka koje treba odrasla osoba treba da unese na dnevnom nivou, i imajući u vidu potrebu za najefikasnijim preporučenim higijenskim sredstvima. ADRA će vaše donacije duplirati istim iznosom.

Na taj način, na primer, 900 RSD u vidu donacija dupliraćemo istim iznosom čime će dve osobe dobiti tu osnovnu pomoć. Nahranjen i sa mogućnošću za održavanje kakve-takve higijene imaće znatno veće šanse da sačuva svoje i zdravlje drugih.

ADRA od kraja marta kreće sa podelom paketa koje kupuje iz svojih rezervi. Vaše donacije putem kampanje povećaće broj paketa, broj ljudi koje pomažemo i vremenski period u kom pomažemo.Bezbedna distribucija:

Nepokretnim licima će obroci biti dostavljani na mesto prebivanja, poštujući sve propisane mere zaštite zdravlja svih uključenih. Ostalima će biti deljena na punktovima koji će biti na otvorenom, opet uz poštovanje svih obavezujući mera. Hrana u paketima biće isključivo konzervirana i industrijska, sa dovoljnom nutritivnom vrednošću po međunarodnim standardima.

BUDŽET:

500 paketa x 900 RSD

= 450.000 RSD Izjave korisnika:

"Sve je stalo. Nema pijace, nema ljudi, ne može ništa da se zaradi."
"Noću sam mogao da skupljam limenke i robu po kantama, sad zbog policijskog časa ne mogu na ulicu uopšte."
"Nema više hrane u kontejnerima. Zbog vanredne situacije i oni koji su ranije bacali hranu više ne bacaju."
"Imala sam dogovor za posao u prodavnici, sad su zbog vanrednog stanja smanjene potrebe i ne mogu da me prime."
"Grozna je situacija, ne znam šta da radim ni kako ću da preživim, da se snađem za hranu dok ovo traje."
"Trebalo je da počnem da radim kao čuvar u luna-parku, ali sad je sve otkazano."
"Non-stop me zaustavljaju na ulici, imam preko 65 godina, nemam gde da se sklonim. Hteo bih da odem u neki prihvatni centar za izolaciju ali ne znam gde."

Donirajte online preko platforme ili pošaljite SMS bilo koje sadržine na 7300!

Fotografije: Miloš Stošić

[IZVEŠTAJ - 4. AVGUST 2020]

Vreme realizacije: 24.03-30.06.2020.
Ukupno sakupljeno sredstava: 724.982 RSD
Ukupan broj paketa hrane: 1.500

U periodu realizacije kampanje i realizacije aktivnosti nabavke, pripremaja podele i podele paketa sa hranom, podeljeno je ukupno 1,500 paketa urgentne pomoći u vidu konzervirane hrane osobama u situaciji beskućništva u Beogradu. Ukupno 70 građana je doniralo
724,982 RSD a 800 različitih korisnika je bilo podržano. Ostatak novca prikupljen je putem SMS donacija. Ključnu podršku dala je fondacija Catalyst Balkans.

Grupna podrška ovoj ciljnoj grupi u periodu epidemije virusa korona-19 je postiglo tri cilja. Prvo, pružena je urgentna pomoć u vidu hrane najugroženijima. Drugo, duh solidarnosti građana dodatno je pojačan i potvrđen. Treće, kontinuirano prisustvo na terenu omogućeno kroz ovaj projekat a u cilju podrške ovoj ciljnoj grupi je omogućilo Adri da sklopi partnerstva sa novim partnerima (Republika Slovačka) te su osobe u situaciji beskućništva od 15.6.2020 podržane i kroz medicinske timove i higijenske usluge koje su važne i u smislu prevencije od razboljevanja od virusa kovid-19, ali i smislu poboljšavanja njihovog opšteg stanja i humanizovanja uslova života.

Sva tri cilja se imaju smatrati zajedničkim uspehom svih individualnih donatora, Fondacija Catalyst Balkans, kao i medija, pojedinaca i organizacija koji su distribuirali informaciju o kampanji drugima.

[#2 UPDATE - 13. MAJ 2020]

Dragi prijatelji, zahvaljujući vašoj podršci, protekle sedmice smo uspeli da pomognemo oko 500 različitih korisnika i:

- podelili 776 paketa sa hranom

- pružili im 28 individualnih savetovanja, 5 psiholoških savetovanja, omogućili 3 posredovanja i 4 upućivanja na druge organizacije.

Zahvaljujući popustima i rabatima kompanija, vašim i našim sredstvima kroz kampanju ćemo uspeti da ukupno napravimo i podelimo 1.500 umesto planiranih 1.000 paketa. Hvala im i vam!

 

[#1 UPDATE - 15. APRIL 2020]

Velika zahvalnost svima na dosadašnjim donacijama i brzoj reakciji! Omogućili ste da naši korisnici dobiju 500 paketa, zbog čega povećavamo cilj za još 450.000 RSD (od kojih će polovinu takođe donirati ADRA) i još 500 paketa pomoći! U međuvremenu smo saznali za neke pojedince i porodice u veoma teškoj situaciji koje nisu bile u prilici da primaju podršku, pa će sredstva sakupljena preko kampanje pomoći upravo njima. Podržite nas donacijom preko platforme ili SMS porukom bilo koje sadržine na 7300. Hvala vam, nastavljamo dalje!

Niko bez hrane: Obezbedimo 500 paketa pomoći beskućnicima u Beogradu tokom vanrednog stanja


komentara

728.249,00 RSD

donirano od 75 donatora za 75 dana

To je 81% od cilja od 900.000 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 171.751 RSD

Uspešno završen 24.03.2020 - 08.06.2020 (75 dana)

COVID-19 i beskućnici: Nekoliko stotina beskućnika na teritoriji grada Beograda je dodatno pogođeno krizom u našoj zemlji izazvanom pandemijom COVID-19 virusa. Dok su danas potencijalno ugroženi zdravlje, životi i ekonomski opstanak svih nas, sudbina beskućnika teško može da se i […]

Opis projekta

COVID-19 i beskućnici:

Nekoliko stotina beskućnika na teritoriji grada Beograda je dodatno pogođeno krizom u našoj zemlji izazvanom pandemijom COVID-19 virusa. Dok su danas potencijalno ugroženi zdravlje, životi i ekonomski opstanak svih nas, sudbina beskućnika teško može da se i opiše. Bez krova nad glavom i načina da se samoizoluju, zaštite ili sklone dok traje policijski čas. Bez tople ili bilo kakve vode i sapuna da bi predupredili infekciju, opstajući bez i ionako retkih izvora skromnih prihoda.Bez načina da prate medije i obaveštavaju se o novim merama i odlukama vlade. Bez zdravstvene knjižice. Mnogi već sa načetim fizičkim i/ili emocionalnim ili psihičkim zdravljem. Gladni jer narodne kuhinje trenutno dele hranu samo onima koji su u evidenciji centara za socijalni rad a mnogi beskućnici to nisu, ili jer su te kuhinje smanjile svoje kapacitete. Tu se lista njihovih muka ne završava.

Paketi pomoći:

Dok ADRA sa partnerima nastoji da predloži i pomogne u sprovođenju pravih rešenja i mera koja jedino nadležni mogu da pokrenu i sprovedu, urgentno je potrebno da im se svaki dan obezbedi hrana i sredstva za higijenu (hrana, maska, alkohol).
Jedan paket je vrednosti 900 RSD i on namiruje osnovne dnevne potrebe jedne osobe.  Ciljamo one beskućnike koji su slabo pokretni ili nepokretni ili nevidljivi drugim organizacijama koje pomažu ovoj populaciji. Zato ćemo sa 500 paketa pomoći najmanje 16 korisnika svaki dan u trajanju od najmanje 30 dana.
Poštujući minimalne standarde potrebnih hranljivih sastojaka koje treba odrasla osoba treba da unese na dnevnom nivou, i imajući u vidu potrebu za najefikasnijim preporučenim higijenskim sredstvima. ADRA će vaše donacije duplirati istim iznosom.

Na taj način, na primer, 900 RSD u vidu donacija dupliraćemo istim iznosom čime će dve osobe dobiti tu osnovnu pomoć. Nahranjen i sa mogućnošću za održavanje kakve-takve higijene imaće znatno veće šanse da sačuva svoje i zdravlje drugih.

ADRA od kraja marta kreće sa podelom paketa koje kupuje iz svojih rezervi. Vaše donacije putem kampanje povećaće broj paketa, broj ljudi koje pomažemo i vremenski period u kom pomažemo.Bezbedna distribucija:

Nepokretnim licima će obroci biti dostavljani na mesto prebivanja, poštujući sve propisane mere zaštite zdravlja svih uključenih. Ostalima će biti deljena na punktovima koji će biti na otvorenom, opet uz poštovanje svih obavezujući mera. Hrana u paketima biće isključivo konzervirana i industrijska, sa dovoljnom nutritivnom vrednošću po međunarodnim standardima.

BUDŽET:

500 paketa x 900 RSD

= 450.000 RSD Izjave korisnika:

"Sve je stalo. Nema pijace, nema ljudi, ne može ništa da se zaradi."
"Noću sam mogao da skupljam limenke i robu po kantama, sad zbog policijskog časa ne mogu na ulicu uopšte."
"Nema više hrane u kontejnerima. Zbog vanredne situacije i oni koji su ranije bacali hranu više ne bacaju."
"Imala sam dogovor za posao u prodavnici, sad su zbog vanrednog stanja smanjene potrebe i ne mogu da me prime."
"Grozna je situacija, ne znam šta da radim ni kako ću da preživim, da se snađem za hranu dok ovo traje."
"Trebalo je da počnem da radim kao čuvar u luna-parku, ali sad je sve otkazano."
"Non-stop me zaustavljaju na ulici, imam preko 65 godina, nemam gde da se sklonim. Hteo bih da odem u neki prihvatni centar za izolaciju ali ne znam gde."

Donirajte online preko platforme ili pošaljite SMS bilo koje sadržine na 7300!

Fotografije: Miloš Stošić

[IZVEŠTAJ - 4. AVGUST 2020]

Vreme realizacije: 24.03-30.06.2020.
Ukupno sakupljeno sredstava: 724.982 RSD
Ukupan broj paketa hrane: 1.500

U periodu realizacije kampanje i realizacije aktivnosti nabavke, pripremaja podele i podele paketa sa hranom, podeljeno je ukupno 1,500 paketa urgentne pomoći u vidu konzervirane hrane osobama u situaciji beskućništva u Beogradu. Ukupno 70 građana je doniralo
724,982 RSD a 800 različitih korisnika je bilo podržano. Ostatak novca prikupljen je putem SMS donacija. Ključnu podršku dala je fondacija Catalyst Balkans.

Grupna podrška ovoj ciljnoj grupi u periodu epidemije virusa korona-19 je postiglo tri cilja. Prvo, pružena je urgentna pomoć u vidu hrane najugroženijima. Drugo, duh solidarnosti građana dodatno je pojačan i potvrđen. Treće, kontinuirano prisustvo na terenu omogućeno kroz ovaj projekat a u cilju podrške ovoj ciljnoj grupi je omogućilo Adri da sklopi partnerstva sa novim partnerima (Republika Slovačka) te su osobe u situaciji beskućništva od 15.6.2020 podržane i kroz medicinske timove i higijenske usluge koje su važne i u smislu prevencije od razboljevanja od virusa kovid-19, ali i smislu poboljšavanja njihovog opšteg stanja i humanizovanja uslova života.

Sva tri cilja se imaju smatrati zajedničkim uspehom svih individualnih donatora, Fondacija Catalyst Balkans, kao i medija, pojedinaca i organizacija koji su distribuirali informaciju o kampanji drugima.

[#2 UPDATE - 13. MAJ 2020]

Dragi prijatelji, zahvaljujući vašoj podršci, protekle sedmice smo uspeli da pomognemo oko 500 različitih korisnika i:

- podelili 776 paketa sa hranom

- pružili im 28 individualnih savetovanja, 5 psiholoških savetovanja, omogućili 3 posredovanja i 4 upućivanja na druge organizacije.

Zahvaljujući popustima i rabatima kompanija, vašim i našim sredstvima kroz kampanju ćemo uspeti da ukupno napravimo i podelimo 1.500 umesto planiranih 1.000 paketa. Hvala im i vam!

 

[#1 UPDATE - 15. APRIL 2020]

Velika zahvalnost svima na dosadašnjim donacijama i brzoj reakciji! Omogućili ste da naši korisnici dobiju 500 paketa, zbog čega povećavamo cilj za još 450.000 RSD (od kojih će polovinu takođe donirati ADRA) i još 500 paketa pomoći! U međuvremenu smo saznali za neke pojedince i porodice u veoma teškoj situaciji koje nisu bile u prilici da primaju podršku, pa će sredstva sakupljena preko kampanje pomoći upravo njima. Podržite nas donacijom preko platforme ili SMS porukom bilo koje sadržine na 7300. Hvala vam, nastavljamo dalje!

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  ADRA Website:  http://adra.org.rs/ Kontakt:  office@adra.org.rs

ADRA je humanitarna i razvojna organizacija Hrišćanske adventističke crkve koja na teritoriji Srbije radi od 1990. godine (https://adra.org.rs). Naši terenski radnici zajedno sa partnerskim organizacijama nastavljaju da pružaju podršku beskućnicima i kroz informisanje, psihološku podršku, posredovanje u komunikaciji, savetovanje, zastupanje kod nadležnih organa, upućivanje, traženjem trajnijih rešenja u smislu stabilnijih dohodaka i krova nad glavom.

Isidora Radenkovic2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Katja Kotnik2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

SMS Telekom 6.202,00 RSD

SMS Telenor 8.230,00 RSD

Anonimno1.600,00 RSD

SMS VIP 4.408,00 RSD

Peter N 11.759,00 RSD

Anonimno30.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno 22.342,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Gerhard Salzer5.000,00 RSD

B.D. 11.759,00 RSD

Sanja Jokic2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Ivana K. 11.756,00 RSD

Anonimno23.512,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Ana Janosev1.175,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Marija Milosavljevic4.019,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Anonimno1.175,00 RSD

Veran Matic2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Igor Levaja3.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Jeca i Mingo Carevic Perez2.000,00 RSD

Anonimno50.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Milena Milosavljevic5.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Mirko P. 5.000,00 RSD

Jelena H. 6.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Donorum 2.500,00 RSD

Jovana Bozickovic1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

jovana radovanovic500,00 RSD

Sanja Lazic1.000,00 RSD

Stefan Kostic1.000,00 RSD

Gerhard Salzer 10.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Sofija Vojvodic 1.000,00 RSD

Anonimno3.792,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno5.529,00 RSD

Sanja Jokic1.000,00 RSD

Miroslav Pribilovic2.000,00 RSD

Viktor Markovic8.000,00 RSD

Biljana Dakic Djordjevic4.500,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Viktor Markovic2.000,00 RSD

Sofija Doncevski2.000,00 RSD

Milos Jankovic1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

ADRA 362.491,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno4.500,00 RSD