Opremimo digitalnu učionicu u Somboru za nove generacije gimnazijalaca


komentara

Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor je prepoznata od strane Srpskog filantropskog foruma, kao jedan od tri partnera „Nacionalnog dana davanja“, u funkciji sve većeg interesovanja za IT smer u Gimnaziji, koja želi da pripremi svu zainteresovanu decu iz završnih razreda osnovnih škola za nova odeljenja koja se otvaraju i pruži inovativne modele učenja.Prošle i ove godine upisano je po 20 učenika na IT smer, sledeće želimo još 20 + 20, a za postizanje toga cilja potrebno je opremiti kabinete za pripremu sa digitalizovanom opremom.Proces transformacija gimnazija započet je prošle godine uvođenjem informatičkog odeljenja (somborska Gimnazija je jedna od nekoliko u Republici Srbiji), i to inoviranjem nastave novim izbornim predmetima (u našoj školi su izabrani: jezik, mediji i kultura; primenjene nauke; zdravlje i sport; i obrazovanje za održivi razvoj).Godinu dana ranije započet je proces edukacije učenika osnovnih škola, ne samo područja grada Sombora, već i susednih lokalnih samouprava, u pogledu priprema za polaganje posebnog prijemnog ispita za ova nova informatička odeljenja. Ovo je zainteresovalo više od 100 učenika.

U toku je proces konsultacija Gimnazije, lokalne samouprave i nadležnih tela Ministarstva obrazovanja u pogledu zauzimanja pozicija za obrazovanje učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola u pogledu nastave za obrazovanje nadarenih učenika u oblasti biologije i hemije. U tom kontekstu su i pripreme raspoloživog optimalnog kadra za sprovođenje edukacije i nastave (ukoliko uspemo dobiti saglasnost nadležnih organa za formiranje odeljenja prvog razreda tog novog specijalističkog smera od školske 2020/2021. godine).Bazno polazište je opremanje kabineta interaktivnim tablama visokih performansi dizajnirane za nastavu i učenje, te opremanje kabineta potrebnim brojem lap top računara i prateće opreme.

Ovogodišnji pokazatelji rezultata posebnog prijemnog ispita iz matematike nas upućuju na mogućnost dva odeljenja učenika osnovnih škola (do 40 učenika) da upišu informatičko odeljenje.

BUDŽET:

Interaktivna tabla SMART MX175: 493.320 RSD

Laptop računar Lenovo IdeaPad 330 81D10071YA (12 komada): 374.386 RSD

Miš za laptop računar (12 komada): 11.400 RSD

Multifunkcionalni štampač Samsung SL-M2070 MFP Laser: 15.480 RSD

UKUPNO: 896.866 RSD

[IZVEŠTAJ - 20.02.2020.]

Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor je 15. juna 2019. godine podnela prijavni formular Srpskom filantropskom forumu za konkurisanje za partnera Nacionalnog dana davanja. Fondacija je 25. juna 2019. godine prepoznata i potvrđena kao jedan od tri partnera
Nacionalnog dana davanja, sa ciljem prikupljanja sredstava za opremanje kabineta Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor za potrebe edukacije talentovanih učenika osnovnih škola u pripremi za polaganje prijemnog ispita za nova informatička odeljenja. Tokom kampanje, od strane Trag fondacije i Catalyst fondacije obezbeđena je konsultantska podrška i postavljanje kampanje na platformu za grupno finansiranje neprofitnih kampanja, uz obezbeđenje podrške i korišćenje platforme bez naknade. Kampanja je trajala u periodu od 1. septembra do 9. oktobra 2019. godine.

Promocija kampanje u Somboru održana je 12. septembra 2019. godine, uz učešće predstavnika Srpskog filantropskog foruma, Catalyst fondacije, Gradske uprave, Školske uprave, direktora nekoliko osnovnih škola, članova Upravnog odbora Fondacije, potencijalnih donatora i učenika Gimnazije. Tokom kampanje individualni donatori, preduzetnici i korporativni filantropi su donirali 896.867 RSD, a Fondacija je dana 28. novembra 2019. godine uručila Gimnaziji „Veljko Petrović“ Sombor interaktivnu tablu, računare, štampač i prateću tehniku za
opremanje kabineta u vrednosti od 896.865,60 RSD.

O predmetnoj donaciji zaključen je Ugovor o donaciji sa Gimnazijom, informisana su sredstva javnog informisanja, a Upravni odbor Fondacije je usvojio izveštaj o realizaciji kampanje i doniranju predmetnih dobara.Opremimo digitalnu učionicu u Somboru za nove generacije gimnazijalaca


komentara

896.867,00 RSD

donirano od 40 donatora za 52 dana

To je 100% od cilja od 896.866 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 1 RSD

Uspešno završen 02.09.2019 - 25.10.2019 (52 dana)

Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor je prepoznata od strane Srpskog filantropskog foruma, kao jedan od tri partnera „Nacionalnog dana davanja“, u funkciji sve većeg interesovanja za IT smer u Gimnaziji, koja želi da pripremi svu zainteresovanu decu iz završnih razreda […]

Opis projekta

Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor je prepoznata od strane Srpskog filantropskog foruma, kao jedan od tri partnera „Nacionalnog dana davanja“, u funkciji sve većeg interesovanja za IT smer u Gimnaziji, koja želi da pripremi svu zainteresovanu decu iz završnih razreda osnovnih škola za nova odeljenja koja se otvaraju i pruži inovativne modele učenja.Prošle i ove godine upisano je po 20 učenika na IT smer, sledeće želimo još 20 + 20, a za postizanje toga cilja potrebno je opremiti kabinete za pripremu sa digitalizovanom opremom.Proces transformacija gimnazija započet je prošle godine uvođenjem informatičkog odeljenja (somborska Gimnazija je jedna od nekoliko u Republici Srbiji), i to inoviranjem nastave novim izbornim predmetima (u našoj školi su izabrani: jezik, mediji i kultura; primenjene nauke; zdravlje i sport; i obrazovanje za održivi razvoj).Godinu dana ranije započet je proces edukacije učenika osnovnih škola, ne samo područja grada Sombora, već i susednih lokalnih samouprava, u pogledu priprema za polaganje posebnog prijemnog ispita za ova nova informatička odeljenja. Ovo je zainteresovalo više od 100 učenika.

U toku je proces konsultacija Gimnazije, lokalne samouprave i nadležnih tela Ministarstva obrazovanja u pogledu zauzimanja pozicija za obrazovanje učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola u pogledu nastave za obrazovanje nadarenih učenika u oblasti biologije i hemije. U tom kontekstu su i pripreme raspoloživog optimalnog kadra za sprovođenje edukacije i nastave (ukoliko uspemo dobiti saglasnost nadležnih organa za formiranje odeljenja prvog razreda tog novog specijalističkog smera od školske 2020/2021. godine).Bazno polazište je opremanje kabineta interaktivnim tablama visokih performansi dizajnirane za nastavu i učenje, te opremanje kabineta potrebnim brojem lap top računara i prateće opreme.

Ovogodišnji pokazatelji rezultata posebnog prijemnog ispita iz matematike nas upućuju na mogućnost dva odeljenja učenika osnovnih škola (do 40 učenika) da upišu informatičko odeljenje.

BUDŽET:

Interaktivna tabla SMART MX175: 493.320 RSD

Laptop računar Lenovo IdeaPad 330 81D10071YA (12 komada): 374.386 RSD

Miš za laptop računar (12 komada): 11.400 RSD

Multifunkcionalni štampač Samsung SL-M2070 MFP Laser: 15.480 RSD

UKUPNO: 896.866 RSD

[IZVEŠTAJ - 20.02.2020.]

Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor je 15. juna 2019. godine podnela prijavni formular Srpskom filantropskom forumu za konkurisanje za partnera Nacionalnog dana davanja. Fondacija je 25. juna 2019. godine prepoznata i potvrđena kao jedan od tri partnera
Nacionalnog dana davanja, sa ciljem prikupljanja sredstava za opremanje kabineta Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor za potrebe edukacije talentovanih učenika osnovnih škola u pripremi za polaganje prijemnog ispita za nova informatička odeljenja. Tokom kampanje, od strane Trag fondacije i Catalyst fondacije obezbeđena je konsultantska podrška i postavljanje kampanje na platformu za grupno finansiranje neprofitnih kampanja, uz obezbeđenje podrške i korišćenje platforme bez naknade. Kampanja je trajala u periodu od 1. septembra do 9. oktobra 2019. godine.

Promocija kampanje u Somboru održana je 12. septembra 2019. godine, uz učešće predstavnika Srpskog filantropskog foruma, Catalyst fondacije, Gradske uprave, Školske uprave, direktora nekoliko osnovnih škola, članova Upravnog odbora Fondacije, potencijalnih donatora i učenika Gimnazije. Tokom kampanje individualni donatori, preduzetnici i korporativni filantropi su donirali 896.867 RSD, a Fondacija je dana 28. novembra 2019. godine uručila Gimnaziji „Veljko Petrović“ Sombor interaktivnu tablu, računare, štampač i prateću tehniku za
opremanje kabineta u vrednosti od 896.865,60 RSD.

O predmetnoj donaciji zaključen je Ugovor o donaciji sa Gimnazijom, informisana su sredstva javnog informisanja, a Upravni odbor Fondacije je usvojio izveštaj o realizaciji kampanje i doniranju predmetnih dobara.podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“ Website:  https://www.facebook.com/Fondacija.vps/ Kontakt:  fondacija.vps@gmail.com

Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor je osnovana Ugovorom o osnivanju fondacije dana 29. avgusta 2018. godine. Kako je proces davanja saglasnosti na ime i registraciju trajao duže, Fondacija je osnovana Rešenjem BZF 134/2019 od 21. marta 2019. Agencije za privredne registre – Registra zadužbina i fondacija. Kako se Fondacija zasniva na načelima humanosti, unapređenja obrazovanja i kulture, jačanja svesti o socijalnoj odgovornosti, promociji nauke i obrazovanja, razvijanja altruizma generacija učenika Gimnazije „Veljko Petrović“, koji su ujedno i osnivači Fondacije. A upravo to: promovisanje, zaštita i unapređenje humanitarnih aktivnosti, kultura i javno informisanje, unapređenje nauke i obrazovanja, te umetnosti na ovim prostorima, u Somboru - koji je ne tako davno predstavljao epicentar obrazovanja učitelja, tokom XVIII i XIX veka, za vreme Mrazovićeve Norme.

Ševa d.o.o. Novi Sad 20.000,00 RSD

JKP \"Čistoća\" Stara Pazova 20.000,00 RSD

Grgurov Milan 1.000,00 RSD

MC Labor 20.898,00 RSD

Coca cola 73.664,00 RSD

Erste banka 83.591,00 RSD

VIP mobile 146.284,00 RSD

Čarobnjak 23.000,00 RSD

Anonimno 50.000,00 RSD

JKP Toplana Stara Pazova 10.000,00 RSD

Ena Horvat 1.000,00 RSD

Coopservice BMK Stara Pazova 20.000,00 RSD

Depandans Vojvodine Stara Pazova 10.000,00 RSD

Intercrown plastic Nova Pazova 10.000,00 RSD

Ugostiteljstvo Simić Stara Pazova 10.000,00 RSD

JKP Vodovod i kanalizacija Stara Pazova 20.000,00 RSD

Atelje Antre Stara Pazova 5.000,00 RSD

Kampanja učenika Gimnazije Sombor 40.220,00 RSD

Duško Obradović 1.000,00 RSD

Stevan Vasiljević 2.000,00 RSD

Biljana Dakic Djordjevic1.500,00 RSD

Nikola Pucarevic1.000,00 RSD

Poljoprivredna stručna služba Sombor 10.000,00 RSD

Agro Plus Sombor 10.000,00 RSD

Kolović ekspres Sombor 10.000,00 RSD

Milos Jankovic500,00 RSD

Dusko Vasiljevic5.000,00 RSD

Dusko Obradovic1.000,00 RSD

Tisa Bezdan 10.000,00 RSD

Somborelektro Sombor 10.000,00 RSD

JKP Čistoća Sombor 5.000,00 RSD

Lidija Nerandžić Čanda 1.000,00 RSD

VU Proteinka Sombor 10.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Klara Fekete1.000,00 RSD

Ladislav Fekete1.000,00 RSD

Anonimno235.210,00 RSD

Dusan Lukic1.000,00 RSD

Nathan Koeshall1.000,00 RSD