DOMIRAJ – Pomozimo izgradnju doma izgorelog u požaru u romskom naselju


komentara

*Please scroll down for English*

Romsko naselje u ulici Vuka Vrčevića nedaleko od Pančevačkog mosta je oktobra 2018. godine pretrpelo veliki požar koji je zahvatio i uništio više stambenih objekata. Požar je uspešno lokalizovan i povređenih nije bilo, ali je nekoliko porodica ostalo bez svojih domova. Nažalost, kratkotrajna pomoć u vidu odeće, hrane i skromne novčane svote nije bila dovoljna da ugroženim porodicama obezbedi novi dom. Zbog toga neformalna grupa građana, zajedno sa Združenom akcijom “Krov nad glavom” organizuje akciju DoMiraj, sa željom da se prikupe novčana sredstva neophodna za ponovnu izgradnju jedne od izgorelih kuća.

Ciljana suma za realizaciju ovog projekta je 123 600 rsd.Ne postoji zvanični podatak koliko ima stanovnika u neformalnom  romskom naselju u ulici Vuka Vrčevića, sa desne strane Pančevačkog mosta, u neposrednoj blizini mesta gde se ispušta otpad iz hemijskih toaleta. U naselju nema tekuće vode, ni kanalizacije, dok se za struju „snalaze”. Muškarci se mahom bave preprodajom sekundarnih sirovina, a žene su domaćice. Zidane kuće u kojima stanovnici ovog naselja žive su skromne građe koja nije odolela velikom požaru koji je zahvatio deo ovog naselja.

„Žar iz peći mog prvog komšije razneo je vetar i zahvatio staro motorno ulje u buretu u mom dvorištu”, objašnjava 70-ogodišnji Hadžija Gaši, jedan od onih kojima je dom izgoreo. Ukupno je bez krova nad glavom ostalo 18 lica iz tri domaćinstva, uključujući i dve samohrane majke sa četvoro male dece. Dok su stigli vatrogasci, čitav im je život nestao u plamenu, od nameštaja, do dokumenata, novca i ličnih fotografija.„Ta nesreća nas je pogodila na neki način i lično, jer tamo živi naš drugar Demuš. Kada je izašla vest o požaru mislile smo na njega i tako je sve krenulo. On je srećom izbegao tragediju ali su stradala komšijska domaćinstva. Tada smo se svi koji znamo Demuša podigli da pomognemo zajedno sa njim. Iste večeri nakon požara smo skupili hrane i novca, dve „krmače“, da deca imaju za doručak jer su povrh svega ostali bez struje a i novca, vatra ne bira”, kaže jedna od inicijatorki humanitarne akcije DoMiraj.

Prva tri dana nakon požara je i u već teškim uslovima života u naselju bilo još teže bez struje u gareži i svoj vodi ostaloj nakon gašenja požara. Od sunarodnika iz dijaspore je sazidana jedna kuća, a sada je cilj da se podigne još jedna.

Smatravši da kratkotrajna pomoć nije rešenje, grupa ljudi mahom sačinjena od profesionalnih umetnika pod pokroviteljstvom Združene akcije “Krov nad glavom” pokreće akciju DoMiraj ne bi li se prikupila materijalna sredstva za izgradnju jedne od kuća.

Ekipa DoMiraj uputila je poziv mnogima, a odazvali su se:

Mlade arhitekte iz Tima 8

Tim 8 je sastavljen od osam master inženjera arhitekture iz Beograda koji su profesionalno orijentisani ka socijalno i ekonomski ugroženim grupama. Oni su izašli na teren i nakon detaljne analize predložili idejno rešenje za rekonstrukciju jednog stambenog objekta. Takođe su napravili finansijsku konstrukciju koja podržava podizanje kuće sa minimalnim novčanim iznosom od 123.600 dinara, što je suma koja se da sakupiti združenim snagama.Združena akcija Krov nad glavom

Iako se ne bave humanitarnim radom članovi kolektiva Združene akcije Krov nad glavom prihvatili su apel za pomoć. Oni su u nekoliko navrata pomogli stanovnicima naselja u vidu ustupanja polovne odeće i simbolične novčane donacije. Njihova logistička podrška je bila od presudnog značaja u pokretanju celokupne humanitarne akcije.

Atelje Mileševska 7

Umetnici vezani za Atelje Mileševska7 organizovaće uoči Dana zaljubljenih prodajnu izložbu umetničkih radova u Kući ljudskih prava pod nazivom „Izdominiraj DoMiraj“. Sav prihod od prodatih radova biće pridružen donacijama sakupljenim na platformi Donacije.rs.BUDŽET

Materijal (giter blok, gips kartonske ploče, drvene grede i fosne daske): 49.558 RSD

PVC vrata i prozori: 22.398 RSD

Krov (OSB ploče, salonit ploča): 40.920 RSD

Radna snaga: 10.724 RSD

UKUPNO: 123.600 RSD

Uključite se u akciju DoMiraj i omogućite da jedna porodica dobije dostojanstven dom!

fotografije: Uroš Arsić

[UPDATE #1]

Na humanitarnoj izložbi 13. februara u Kući ljudskih prava u Beogradu, učestvovalo je preko 100 umetnika sa jednim ili više radova. Prodato je preko 60 radova, čime se ukupno prikupilo 95.379 RSD.

[UPDATE #2 - 19. februar]

Zbog velike podrške zajednice i brze reakcije na kampanju za prikupljanje sredstava za kuću u naselju Vuka Vrčevića, a s obzirom da je do kraja kampanje ostalo više od dve nedelje, odlučili smo da pomognemo izgradnji još jednog stambenog objekta koji je izgoreo u požaru. Procena štete, kao i novo arhitektnosko rešenje koje će takođe izraditi Tim 8, biće poznati za nedelju dana, kada ćemo i objaviti novi cilj i iznos.

[UPDATE #3 - 6. mart]

Nakon detaljne analize zatečenog stanja na terenu 22.2.2019. kada smo ponovo sa arhitektama iz Tim8 posetili naselje u ulici Vuka Vrčevića, i razgovora sa oštećenim stanarima, došli smo do zaključka da bi u ovom trenutku najpraktičnije bilo uložiti novac u poptuno sređivanje i izgradnju inicijalnog objekta.

Tim 8 sačinio je nov nacrt troškova koji obuhvata i rasporedjuje višak dobijenih sredstava od donacija, što će novi stambeni objekat učiniti primerenijim za stanovanje i unaprediti ga u odnosu na puko sklonište od vetra i kiše.

U međuvremenu je jedan zid počeo da se klima, pa je Tim 8 procenio da bi bilo bolje srušiti ga u potpunosti i izgraditi novi. Zbog toga i dodatog kupatila, cena troškova predviđenih za zidanje povećava se sa 71.956 rsd na 89.517 rsd.

Zbog dodatog mokrog čvora povećava se površina objekta a samim tim i površina krova. Pošto je kampanja obezbedila dovoljnu količinu sredstava za izgradnju, arhitekte su novim nacrtom predvidele i dodavanje parapropusne folije na krov tako da se prvobitna cena od 40.920 rsd na 60.650 rsd.

Realizacija projekta predviđena je na proleće. Trenutno se radi na rasčišćavanju i pripremi terena za gradnju.

BUDŽET #2:

Materijal (giter blok, gips kartonske ploče, keramika za kupatilo, pvc vrata, pvc prozor, vrata za kupatilo): 89.517 RSD

Krov (drvene grede, parapropusna folija, drvene lajsne, OSB i salonit ploče): 60.650 RSD

Sanitarna keramika: 6.740 RSD

Radna snaga: 10.724 RSD

UKUPNO: 167.631 RSD

###

During a fire in the Roma quarter in Vuka Vrčevića, Belgrade, a number of residential objects were completely destroyed. The fire was successfully brought under control and nobody was injured, but several families lost their homes. Initial charitable donations in the form of food, clothes and modest amounts of money were unfortunately not enough to house the victims. That is why we, an informal group of citizens in association with the “Krov nad glavom” (A roof over one’s head) activist movement, have organized the DoMiraj charity action in order to gather enough resources to rebuild one of the burned homes.

The amount needed to realize this project is 123.600 RSD, or around 1050 €.

There is no official data on the number of people living in the settlement near the Pančevo bridge, an area severely contaminated by chemical waste. The Roma community has no access to clean water or a sewage system, and electricity is a rare commodity. The men are the settlement’s sole breadwinners, usually earning a pittance through scavaging for and handling recovered materials. The women are mostly hosewives. The resident’s homes are by and large scrap constructions that were wiped out by the fire almost instantly.

“The embers from my neighbour's fireplace was carried over to and ignited a barrel of old motor oil in my yard” explains the 70-year-old Hadžija Gaši, one of the fire’s victims. A total of 18 people from three households have been left without a place to live in, including two single mothers with four toddlers. By the time the fire brigade arrived, their entire life went up in flames - everything from their personal documents, through money and to furniture and personal memorabilia.

“This struck a note with us personally, because our friend Demuš lives here. When news of the fire got out, we were concerned about his safety, which started this whole thing. He narrowly escaped tragedy, but his neighbor’s homes were lost. That’s why all of us who are acquainted with him decided to do what we can to help. We collected food and clothes on the evening of the fire, two suitcases full of things that would at least assure the kids wouldn’t go hungry, since they had no money or electricity. Fire isn’t picky.” Says one of the DoMiraj charity’s initiators.

The first three days after the fire saw the settlement’s residents struggle to maintain their already exceptionally low quality of life in the midst of piles of ashes and large water puddles the firefighters left behind. International support helped rebuild one house, now we’re aiming to rebuild one more.

Since short-term solutions are no solutions at all, a group of people consisting mainly of professional artists in association with the “Krov nad glavom” initiative has formed DoMiraj in order to gather funds to rebuild one of the lost houses.

The members have reached out to many, and these are some of those who answered:

Young architects from Team 8

Team 8 consists of eight Belgrade architects and engineers who professionally focus on socially and economically disadvantaged people. They executed the field research and analysis necessary to develop a concrete building plan. They were also kind anough to calculate the minimum cost of building a house - 123600RSD, an amount that can conceivably be raised through charitable action.

“Krov nad glavom” initiative

Although humanitarian work isn’t their focus, the members of this initiative agreed to provide their assistance. They have helped the Roma residents out on multiple occasions, mostly through clothes and donations. Their logistic support was vital in getting this project up on its feet.

Mileševska 7 Atelier

A group of artists gathered around the Mileševska 7 Atelier will organize a sale of art pieces named “Izdominiraj DoMiraj” in the Human Rights House on Valentine’s day. All proceeds will be donated to the cause.

Budget:
Material (clay tiles, plaster, wood frames, foam boards): 49.558RSD / 420€
PVC doors and windows: 22.398RSD / 190€
Roofing: 40.920RSD / 346€
Labour: 10.724RSD / 90€
Total: 123.600RSD / 1050€

Take part in the DoMiraj aid project and help a family on their way to a dignified place to live in!

photo: Uroš Arsić

[UPDATE #1]

At the humanitarian exhibition on February 13th that took place at the Human Rights House in Belgrade, where over 100 artists participated with one or more works, over 60 artworks were sold, bringing a total of 95.379 RSD.

[UPDATE #2 - February 19]

Due to the unexpected and large support of the community and fast reaction to the campaign for gathering funds for the house in the Roma settlement in the Vuka Vrčevića street, and taking into account that there are more than two weeks left until the end of the campaign, we have decided to help build another house that was burnt during the fire. Assessment of the damage, as well as the new architectural solution that will also be provided by Tim 8, will be known in a week, when we will announce the new goal and needed amount.

[UPDATE #3 - March 6]

After a detailed field analysis of the situation on February 22, when we again visited the settlement in Vuk Vrčević street, together with the architects from the Tim 8, and after the interviews with damaged tenants, we came to the conclusion that at this moment the most practical way would be to invest money in the complete arrangement and construction of the initial facility.

Tim 8 created a new cost draft that includes latest donations, which will make the new object suitable for housing and improve it.

In the meantime, one wall began to climb, so Tim 8 estimated that it would be better to demolish it completely and build a new one. Therefore, the addition of the bathroom, the cost of the costs for the building increases from 71,956 dinars to 89,517 dinars.

Due to the additional wet node, the surface of the building increases. After the campaign provided sufficient amount of funds for the construction, the architects also envisaged the addition of a foil on the roof so that the original price was from 40.920 to 60.650 dinars.

The realization of the project is foreseen in the spring. At the moment, we are working on cleaning and preparing the construction site.

BUDGET # 2:

Material (giter block, gypsum board, bathroom ceramic, PVC door, PVC window, bathroom door): 89.517 RSD 

Roof (wooden beams, parapropic foil, wooden moldings, OSB and salon boards): 60.650 RSD

Sanitary ceramics: 6,740 RSD

Working power: 10.724 RSD

TOTAL: 167.631 RSD

 

[IZVEŠTAJ - 19. novembar]

20.04.2019. Zidanje početak
• Doček volontera (fotografkinja Una Škandro prati akciju zidanja)
• Transport pesak/šoder do Vuka Vrćevića
• Čišćenje I priprema zidova (hiltijem) za novi malter
• Sakupljanje odvoz šuta
• Zidanje
• Organizovanje obroka za radnike i volontere21.04.2019. Drugi dan zidanja, priprema dasaka za šalovanje
• Organizovanje obroka za radnike i volontere

25.19.2019.- Stovarište DUDA kupovina gradje za krov
• Transport od stovarišta do gradilišta dela materijala
• Šalovanje za serklaž
• Betoniranje/izvlačenje serklaža26.04.2019. Serklaž, šalovanje, fotograf Uroš Arsić prati zidanje
27.04.2019. Rušenje trošnog zida, naknadno po odluci majstora
28.04.2019. Snimanje mini spota - poziv volonterima za 1.maj
29-30.04.2019. Apel za pomoć pri podizanju krova. Širimo vest preko socijalnih mreža
1.05.2019. - Radovi na podizanju krova I dan

• Organizacija i doček volontera
• Fotograf Uroš Arsić pomaže i beleži radove
• Postavljanje nosećih geda
• Podaščavanje
• Organizovanje obroka za radnike i volontere
• Od 18.00h održana prezentacija i razgovor sa gostima na temu inicijative DoMiraj u prostoru Radničkog muzeja Trudbenik, prilikom obeležavanja 1. maja2.05.2019.-Radovi na podizanju krova II dan
• Priključio nam se veći boj volontera iz ZA Krov, doček i organizacija posla
• Dižu se rogovi krova, veliki broj ljudi učestvuje u prenošenju i podizanju greda
• Odlazak u Zemun po novi zupčanik za mešalicu
• Organizovanje obroka za radnike i volontere
• Pokrivanje krova
• Fotograf Uroš Arsić prati akciju
• Podizanje salonit ploča i fiksiranje7.05.2019.-Izrada vizuala i poziv volonterima, preko socijalnih mreža, za pomoć pri malterisanju i postavljanju gips ploča.
8.05.2019.-Malterisanje prvi dan od 09.00 do 21.00h
• Organizovanje obroka za radnike i volontere
9.05.2019.-Malterisanje drugi dan od 09.00 do 21.00h
• Organizovanje obroka za radnike i volontere

10.05.2019.-Stovarište DUDA kupovina materijala za finalnu obradu zidova i gips table za pokrivanje plafona
• Doček volontera
• Transport i istovar materijala na gradilištu
• Ukrajanje i postavljanje fert gredica
• Ukrajanje i šrafljenje gips ploča na plafon
• Organizovanje obroka za radnike i volontere

11.05.2019.-Gips gletovanje, gletovanje zidova
12.05.2019.-Šmirglanje, druga ruka gletovanje zidova,
16.05.2019.-Kupljena vrata za kuću, transport vrata do Vuka Vrčevića
17.05.2019.- Izlivanje betonskog praga
20.05.2019.-Ugradnja vrata
21.05.2019. Isporuka i ugradnja prozora, donacija firme Alphaline

DOMIRAJ – Pomozimo izgradnju doma izgorelog u požaru u romskom naselju


komentara

167.635,00 RSD

donirano od 24 donatora za 30 dana

To je 100% od cilja od 167.631 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 4 RSD

Uspešno završen 08.02.2019 - 11.03.2019 (30 dana)

*Please scroll down for English* Romsko naselje u ulici Vuka Vrčevića nedaleko od Pančevačkog mosta je oktobra 2018. godine pretrpelo veliki požar koji je zahvatio i uništio više stambenih objekata. Požar je uspešno lokalizovan i povređenih nije bilo, ali je […]

Opis projekta

*Please scroll down for English*

Romsko naselje u ulici Vuka Vrčevića nedaleko od Pančevačkog mosta je oktobra 2018. godine pretrpelo veliki požar koji je zahvatio i uništio više stambenih objekata. Požar je uspešno lokalizovan i povređenih nije bilo, ali je nekoliko porodica ostalo bez svojih domova. Nažalost, kratkotrajna pomoć u vidu odeće, hrane i skromne novčane svote nije bila dovoljna da ugroženim porodicama obezbedi novi dom. Zbog toga neformalna grupa građana, zajedno sa Združenom akcijom “Krov nad glavom” organizuje akciju DoMiraj, sa željom da se prikupe novčana sredstva neophodna za ponovnu izgradnju jedne od izgorelih kuća.

Ciljana suma za realizaciju ovog projekta je 123 600 rsd.Ne postoji zvanični podatak koliko ima stanovnika u neformalnom  romskom naselju u ulici Vuka Vrčevića, sa desne strane Pančevačkog mosta, u neposrednoj blizini mesta gde se ispušta otpad iz hemijskih toaleta. U naselju nema tekuće vode, ni kanalizacije, dok se za struju „snalaze”. Muškarci se mahom bave preprodajom sekundarnih sirovina, a žene su domaćice. Zidane kuće u kojima stanovnici ovog naselja žive su skromne građe koja nije odolela velikom požaru koji je zahvatio deo ovog naselja.

„Žar iz peći mog prvog komšije razneo je vetar i zahvatio staro motorno ulje u buretu u mom dvorištu”, objašnjava 70-ogodišnji Hadžija Gaši, jedan od onih kojima je dom izgoreo. Ukupno je bez krova nad glavom ostalo 18 lica iz tri domaćinstva, uključujući i dve samohrane majke sa četvoro male dece. Dok su stigli vatrogasci, čitav im je život nestao u plamenu, od nameštaja, do dokumenata, novca i ličnih fotografija.„Ta nesreća nas je pogodila na neki način i lično, jer tamo živi naš drugar Demuš. Kada je izašla vest o požaru mislile smo na njega i tako je sve krenulo. On je srećom izbegao tragediju ali su stradala komšijska domaćinstva. Tada smo se svi koji znamo Demuša podigli da pomognemo zajedno sa njim. Iste večeri nakon požara smo skupili hrane i novca, dve „krmače“, da deca imaju za doručak jer su povrh svega ostali bez struje a i novca, vatra ne bira”, kaže jedna od inicijatorki humanitarne akcije DoMiraj.

Prva tri dana nakon požara je i u već teškim uslovima života u naselju bilo još teže bez struje u gareži i svoj vodi ostaloj nakon gašenja požara. Od sunarodnika iz dijaspore je sazidana jedna kuća, a sada je cilj da se podigne još jedna.

Smatravši da kratkotrajna pomoć nije rešenje, grupa ljudi mahom sačinjena od profesionalnih umetnika pod pokroviteljstvom Združene akcije “Krov nad glavom” pokreće akciju DoMiraj ne bi li se prikupila materijalna sredstva za izgradnju jedne od kuća.

Ekipa DoMiraj uputila je poziv mnogima, a odazvali su se:

Mlade arhitekte iz Tima 8

Tim 8 je sastavljen od osam master inženjera arhitekture iz Beograda koji su profesionalno orijentisani ka socijalno i ekonomski ugroženim grupama. Oni su izašli na teren i nakon detaljne analize predložili idejno rešenje za rekonstrukciju jednog stambenog objekta. Takođe su napravili finansijsku konstrukciju koja podržava podizanje kuće sa minimalnim novčanim iznosom od 123.600 dinara, što je suma koja se da sakupiti združenim snagama.Združena akcija Krov nad glavom

Iako se ne bave humanitarnim radom članovi kolektiva Združene akcije Krov nad glavom prihvatili su apel za pomoć. Oni su u nekoliko navrata pomogli stanovnicima naselja u vidu ustupanja polovne odeće i simbolične novčane donacije. Njihova logistička podrška je bila od presudnog značaja u pokretanju celokupne humanitarne akcije.

Atelje Mileševska 7

Umetnici vezani za Atelje Mileševska7 organizovaće uoči Dana zaljubljenih prodajnu izložbu umetničkih radova u Kući ljudskih prava pod nazivom „Izdominiraj DoMiraj“. Sav prihod od prodatih radova biće pridružen donacijama sakupljenim na platformi Donacije.rs.BUDŽET

Materijal (giter blok, gips kartonske ploče, drvene grede i fosne daske): 49.558 RSD

PVC vrata i prozori: 22.398 RSD

Krov (OSB ploče, salonit ploča): 40.920 RSD

Radna snaga: 10.724 RSD

UKUPNO: 123.600 RSD

Uključite se u akciju DoMiraj i omogućite da jedna porodica dobije dostojanstven dom!

fotografije: Uroš Arsić

[UPDATE #1]

Na humanitarnoj izložbi 13. februara u Kući ljudskih prava u Beogradu, učestvovalo je preko 100 umetnika sa jednim ili više radova. Prodato je preko 60 radova, čime se ukupno prikupilo 95.379 RSD.

[UPDATE #2 - 19. februar]

Zbog velike podrške zajednice i brze reakcije na kampanju za prikupljanje sredstava za kuću u naselju Vuka Vrčevića, a s obzirom da je do kraja kampanje ostalo više od dve nedelje, odlučili smo da pomognemo izgradnji još jednog stambenog objekta koji je izgoreo u požaru. Procena štete, kao i novo arhitektnosko rešenje koje će takođe izraditi Tim 8, biće poznati za nedelju dana, kada ćemo i objaviti novi cilj i iznos.

[UPDATE #3 - 6. mart]

Nakon detaljne analize zatečenog stanja na terenu 22.2.2019. kada smo ponovo sa arhitektama iz Tim8 posetili naselje u ulici Vuka Vrčevića, i razgovora sa oštećenim stanarima, došli smo do zaključka da bi u ovom trenutku najpraktičnije bilo uložiti novac u poptuno sređivanje i izgradnju inicijalnog objekta.

Tim 8 sačinio je nov nacrt troškova koji obuhvata i rasporedjuje višak dobijenih sredstava od donacija, što će novi stambeni objekat učiniti primerenijim za stanovanje i unaprediti ga u odnosu na puko sklonište od vetra i kiše.

U međuvremenu je jedan zid počeo da se klima, pa je Tim 8 procenio da bi bilo bolje srušiti ga u potpunosti i izgraditi novi. Zbog toga i dodatog kupatila, cena troškova predviđenih za zidanje povećava se sa 71.956 rsd na 89.517 rsd.

Zbog dodatog mokrog čvora povećava se površina objekta a samim tim i površina krova. Pošto je kampanja obezbedila dovoljnu količinu sredstava za izgradnju, arhitekte su novim nacrtom predvidele i dodavanje parapropusne folije na krov tako da se prvobitna cena od 40.920 rsd na 60.650 rsd.

Realizacija projekta predviđena je na proleće. Trenutno se radi na rasčišćavanju i pripremi terena za gradnju.

BUDŽET #2:

Materijal (giter blok, gips kartonske ploče, keramika za kupatilo, pvc vrata, pvc prozor, vrata za kupatilo): 89.517 RSD

Krov (drvene grede, parapropusna folija, drvene lajsne, OSB i salonit ploče): 60.650 RSD

Sanitarna keramika: 6.740 RSD

Radna snaga: 10.724 RSD

UKUPNO: 167.631 RSD

###

During a fire in the Roma quarter in Vuka Vrčevića, Belgrade, a number of residential objects were completely destroyed. The fire was successfully brought under control and nobody was injured, but several families lost their homes. Initial charitable donations in the form of food, clothes and modest amounts of money were unfortunately not enough to house the victims. That is why we, an informal group of citizens in association with the “Krov nad glavom” (A roof over one’s head) activist movement, have organized the DoMiraj charity action in order to gather enough resources to rebuild one of the burned homes.

The amount needed to realize this project is 123.600 RSD, or around 1050 €.

There is no official data on the number of people living in the settlement near the Pančevo bridge, an area severely contaminated by chemical waste. The Roma community has no access to clean water or a sewage system, and electricity is a rare commodity. The men are the settlement’s sole breadwinners, usually earning a pittance through scavaging for and handling recovered materials. The women are mostly hosewives. The resident’s homes are by and large scrap constructions that were wiped out by the fire almost instantly.

“The embers from my neighbour's fireplace was carried over to and ignited a barrel of old motor oil in my yard” explains the 70-year-old Hadžija Gaši, one of the fire’s victims. A total of 18 people from three households have been left without a place to live in, including two single mothers with four toddlers. By the time the fire brigade arrived, their entire life went up in flames - everything from their personal documents, through money and to furniture and personal memorabilia.

“This struck a note with us personally, because our friend Demuš lives here. When news of the fire got out, we were concerned about his safety, which started this whole thing. He narrowly escaped tragedy, but his neighbor’s homes were lost. That’s why all of us who are acquainted with him decided to do what we can to help. We collected food and clothes on the evening of the fire, two suitcases full of things that would at least assure the kids wouldn’t go hungry, since they had no money or electricity. Fire isn’t picky.” Says one of the DoMiraj charity’s initiators.

The first three days after the fire saw the settlement’s residents struggle to maintain their already exceptionally low quality of life in the midst of piles of ashes and large water puddles the firefighters left behind. International support helped rebuild one house, now we’re aiming to rebuild one more.

Since short-term solutions are no solutions at all, a group of people consisting mainly of professional artists in association with the “Krov nad glavom” initiative has formed DoMiraj in order to gather funds to rebuild one of the lost houses.

The members have reached out to many, and these are some of those who answered:

Young architects from Team 8

Team 8 consists of eight Belgrade architects and engineers who professionally focus on socially and economically disadvantaged people. They executed the field research and analysis necessary to develop a concrete building plan. They were also kind anough to calculate the minimum cost of building a house - 123600RSD, an amount that can conceivably be raised through charitable action.

“Krov nad glavom” initiative

Although humanitarian work isn’t their focus, the members of this initiative agreed to provide their assistance. They have helped the Roma residents out on multiple occasions, mostly through clothes and donations. Their logistic support was vital in getting this project up on its feet.

Mileševska 7 Atelier

A group of artists gathered around the Mileševska 7 Atelier will organize a sale of art pieces named “Izdominiraj DoMiraj” in the Human Rights House on Valentine’s day. All proceeds will be donated to the cause.

Budget:
Material (clay tiles, plaster, wood frames, foam boards): 49.558RSD / 420€
PVC doors and windows: 22.398RSD / 190€
Roofing: 40.920RSD / 346€
Labour: 10.724RSD / 90€
Total: 123.600RSD / 1050€

Take part in the DoMiraj aid project and help a family on their way to a dignified place to live in!

photo: Uroš Arsić

[UPDATE #1]

At the humanitarian exhibition on February 13th that took place at the Human Rights House in Belgrade, where over 100 artists participated with one or more works, over 60 artworks were sold, bringing a total of 95.379 RSD.

[UPDATE #2 - February 19]

Due to the unexpected and large support of the community and fast reaction to the campaign for gathering funds for the house in the Roma settlement in the Vuka Vrčevića street, and taking into account that there are more than two weeks left until the end of the campaign, we have decided to help build another house that was burnt during the fire. Assessment of the damage, as well as the new architectural solution that will also be provided by Tim 8, will be known in a week, when we will announce the new goal and needed amount.

[UPDATE #3 - March 6]

After a detailed field analysis of the situation on February 22, when we again visited the settlement in Vuk Vrčević street, together with the architects from the Tim 8, and after the interviews with damaged tenants, we came to the conclusion that at this moment the most practical way would be to invest money in the complete arrangement and construction of the initial facility.

Tim 8 created a new cost draft that includes latest donations, which will make the new object suitable for housing and improve it.

In the meantime, one wall began to climb, so Tim 8 estimated that it would be better to demolish it completely and build a new one. Therefore, the addition of the bathroom, the cost of the costs for the building increases from 71,956 dinars to 89,517 dinars.

Due to the additional wet node, the surface of the building increases. After the campaign provided sufficient amount of funds for the construction, the architects also envisaged the addition of a foil on the roof so that the original price was from 40.920 to 60.650 dinars.

The realization of the project is foreseen in the spring. At the moment, we are working on cleaning and preparing the construction site.

BUDGET # 2:

Material (giter block, gypsum board, bathroom ceramic, PVC door, PVC window, bathroom door): 89.517 RSD 

Roof (wooden beams, parapropic foil, wooden moldings, OSB and salon boards): 60.650 RSD

Sanitary ceramics: 6,740 RSD

Working power: 10.724 RSD

TOTAL: 167.631 RSD

 

[IZVEŠTAJ - 19. novembar]

20.04.2019. Zidanje početak
• Doček volontera (fotografkinja Una Škandro prati akciju zidanja)
• Transport pesak/šoder do Vuka Vrćevića
• Čišćenje I priprema zidova (hiltijem) za novi malter
• Sakupljanje odvoz šuta
• Zidanje
• Organizovanje obroka za radnike i volontere21.04.2019. Drugi dan zidanja, priprema dasaka za šalovanje
• Organizovanje obroka za radnike i volontere

25.19.2019.- Stovarište DUDA kupovina gradje za krov
• Transport od stovarišta do gradilišta dela materijala
• Šalovanje za serklaž
• Betoniranje/izvlačenje serklaža26.04.2019. Serklaž, šalovanje, fotograf Uroš Arsić prati zidanje
27.04.2019. Rušenje trošnog zida, naknadno po odluci majstora
28.04.2019. Snimanje mini spota - poziv volonterima za 1.maj
29-30.04.2019. Apel za pomoć pri podizanju krova. Širimo vest preko socijalnih mreža
1.05.2019. - Radovi na podizanju krova I dan

• Organizacija i doček volontera
• Fotograf Uroš Arsić pomaže i beleži radove
• Postavljanje nosećih geda
• Podaščavanje
• Organizovanje obroka za radnike i volontere
• Od 18.00h održana prezentacija i razgovor sa gostima na temu inicijative DoMiraj u prostoru Radničkog muzeja Trudbenik, prilikom obeležavanja 1. maja2.05.2019.-Radovi na podizanju krova II dan
• Priključio nam se veći boj volontera iz ZA Krov, doček i organizacija posla
• Dižu se rogovi krova, veliki broj ljudi učestvuje u prenošenju i podizanju greda
• Odlazak u Zemun po novi zupčanik za mešalicu
• Organizovanje obroka za radnike i volontere
• Pokrivanje krova
• Fotograf Uroš Arsić prati akciju
• Podizanje salonit ploča i fiksiranje7.05.2019.-Izrada vizuala i poziv volonterima, preko socijalnih mreža, za pomoć pri malterisanju i postavljanju gips ploča.
8.05.2019.-Malterisanje prvi dan od 09.00 do 21.00h
• Organizovanje obroka za radnike i volontere
9.05.2019.-Malterisanje drugi dan od 09.00 do 21.00h
• Organizovanje obroka za radnike i volontere

10.05.2019.-Stovarište DUDA kupovina materijala za finalnu obradu zidova i gips table za pokrivanje plafona
• Doček volontera
• Transport i istovar materijala na gradilištu
• Ukrajanje i postavljanje fert gredica
• Ukrajanje i šrafljenje gips ploča na plafon
• Organizovanje obroka za radnike i volontere

11.05.2019.-Gips gletovanje, gletovanje zidova
12.05.2019.-Šmirglanje, druga ruka gletovanje zidova,
16.05.2019.-Kupljena vrata za kuću, transport vrata do Vuka Vrčevića
17.05.2019.- Izlivanje betonskog praga
20.05.2019.-Ugradnja vrata
21.05.2019. Isporuka i ugradnja prozora, donacija firme Alphaline

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Krov nad glavom Website:  http://zakrovnadglavom.org Kontakt:  kontakt@ zakrovnadglavom.org

Združena akcija “Krov nad glavom” je kolektiv koji okuplja organizacije i pojedince ujedinjene u borbi za pravo na stanovanje. Smatramo da apsolutno svaki čovek zaslužuje krov nad glavom i kroz solidarne akcije pružamo pomoć najugroženijim članovima društva da obezbede pravo na adekvatno stanovanje. Protivimo se izbacivanju ljudi na ulicu, naročito kada nemaju nikakav alternativni smeštaj, i zalažemo se za ukidanje privatnih izvršitelja čija je dosadašnja praksa samo uvećala siromaštvo i beskućništvo. Pored sprečavanja prinudnih iseljenja, pružamo pravnu pomoći i organizujemo direktne akcije kojima se skreće pažnja javnosti na sve veći broj ljudi bez adekvatnog smeštaja i vrši pritisak na državu, izvršitelje, organe lokalne samouprave, sudove, banke i sve ostale koji su krivi za ovakvu situaciju. Svaki čovek ima pravo na dostojanstven život, a to znači da niko ne sme biti gladan i bez doma, nikome ne sme biti uskraćen pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama! Jedino zajedničkim naporima se možemo izboriti za ova prava!

Milos Jankovic1.600,00 RSD

Dragisa Stanimirovic2.000,00 RSD

Masa Stanic23.613,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Sredstva prikupljena na humanitarnoj izložbi 95.379,00 RSD

Katarina Radovic2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Milena Vujovic2.000,00 RSD

Rada Krstanovic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Predrag Vranjkovic10.000,00 RSD

Uros Arsic3.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Milica Taskovic1.000,00 RSD

Anonimno2.500,00 RSD

Milan Antonijevic5.000,00 RSD

Sanja Lazic1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Milan Stokic1.043,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Marko Galjak2.000,00 RSD

Nikoleta Kosovac2.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD