Za Novo lice Ćele-kule: Podržite projekat antropološke analize i rekonstrukcije lica junaka Čegarske bitke


komentara

Društvo za akademski razvoj pokrenulo je projekat antropološke analize, rekonstrukcije lica i digitalizacije svih uzidanih lobanja junaka Čegarske bitke u Ćele-kuli. Od kada je sazidana Ćele-kula, niko se nikada nije bavio detaljnijom analizom ljudskih ostataka uzidanih u nju.

Antropološka analiza, koja će prethoditi rekonstrukciji lica, doneće nam važne podatke o zdravlju, bolestima i načinu života učesnika bitke na Čegru. Na osnovu makroskopske analize lobanja i zuba, moguće je utvrditi pol, starost i ishranu pokojnika, bolesti od kojih je bolovao, kao i povrede, prelome i rane koje je zadobio u ovoj ili nekoj od prethodnih bitaka.Lice predstavlja najvažniji element identiteta. Ono govori ko smo, koliko smo slični ili različiti od drugih, ali i ko želimo da budemo. Rekonstrukcija lica nam pomaže da se lakše povežemo sa ljudima iz prošlosti i čini da lobanja (za mnoge surov i odbojan podsetnik naše prolaznosti) “oživi” i dobije topliji i humaniji izgled.3D digitalizacija, sprovedena pomoću laserskih skenera i modeliranja temeljenog na fotografijama, stvara savršeno precizan trodimenzionalni, digitalin model. Ovakve 3D rekonstrukcije se najčešće koriste za prezentaciju arheoloških lokaliteta ili nalaza. Sigurni smo da će 3D digitalizacija omogućiti prezentaciju Ćele-kule u muzejima i galerijama širom sveta.

ZAŠTO JE OVAJ PROJEKAT VAŽAN ZA SVE GRAĐANE SRBIJE?

Ćele-kula kao jedan od najistaknutijih simbola osmanske vladavine u Srbiji služi kao važno nasleđe srpskog nacionalnog identiteta. Ona je simbol borbe za nezavisnost Srbije od Osmanskog carstva i spomenik od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.

Imajući u vidu gore navedeno, kao i činjenicu da se za 214 godina njenog postojanja, niko nije bavio detaljnom i naučnom analizom lobanja junaka uzidanih u nju, želimo da budemo inicijatori prvog takvog poduhvata u istoriji.Iskreno verujemo da su junaci Čegarske bitke zaslužili da se upoznamo detaljnije sa njihovim životnim navikama, kao i njihovim izgledom i da te naučne činjenice ostavimo u amanet novim generacijama. Takođe, budući da je Ćele-kula jedna od najposećenijih destinacija u Srbiji, koju obiđe oko 30-50 hiljada ljudi godišnje, smatramo da će obogaćivanje postavke rezultatima našeg poduhvata privući još veći broj ljudi, što je od velikog značaja kako za Niš i okolinu, tako i za čitavu zemlju.

ZAŠTO BAŠ MI OVO RADIMO?

Društvo za akademski razvoj je već 10 godina posvećeno kampanjama za promociju i očuvanje kulturne baštine u našoj zemlji i za ovih 10 godina smo naučili da se dobre ideje realizuju samo onda kada oko iste okupite prave ljude. Zato okosnicu ovog projekta čine eminentni stručnjaci u oblastima koje su neophodne za njegovu realizaciju:

Nataša Šarkić, doktor fizičke antropologije, osnivačica i direktorka firme „Aita Bioarchaeology“ (Barselona, Španija) koja se bavi fizičkom antropologijom i edukacijom.

Darko Kovačević, pomorski arheolog, jedan od osnivača Laboratorije za pomorsku arheologiju na Univerzitetu Crne Gore, fokusiran na razvoj i sprovođenje različitih politika vezanih za podvodnu kulturnu baštinu.

Fabio Cavalli, doktor radiologije, profesor na Medicinskom fakultetu u Trstu, koji se već 15 godina bavi digitalnom rekonstrukcijom lica u forenzičkom kontekstu, a ovu metodologiju je istovremeno primenjivao i na brojne arheološke slučajeve.

Pored njih u timu su i:

→ Milan Simonović, politikolog i istraživač, jedan od osnivača Društva za akademski razvoj i osnivač portala Večnost, posvećenog istraživanju grobalja u Srbiji, koji je zadužen za sve protokolarne stvari oko projekta i predstavlja kontakt tačku za medije i zainteresovane pojedince i kompanije.

Alisa Kockar, master međunarodnih odnosa, jedna od osnivačica Društva za akademski razvoj, koja je zadužena za administrativne poslove i monitoring projekta.

Mirjana Varničić, master istoričar, jedna od stubova Društva za akademski razvoj, koja je zadužena za istorijski aspekt projekta i sve zanimljive priče koje ćete čuti o čegarskim junacima.BUDŽET

Za antropološku obradu osteološkog materijala, facijalnu rekonstrukciju lobanja uzidanih u Ćele-kulu i digitalizaciju i digitalnu rekonstrukcija Ćele-kule, planiranu krajem septembra 2023. godine, neophodno je prikupiti 870.000 RSD koji će biti utrošeni na sledeći način:

→ Usluga 3D skeniranja po radnom danu (dnevnica i amortizacija opreme): 72.000 RSD x 5 dana = 360.000 RSD

→ Obrada 3D podataka po radnom danu (dnevnica i amortizacija opreme): 22.000 RSD x 15 dana = 330.000 RSD

→ Smeštaj: 60.000 RSD

→ Putni troškovi (avionske karte, gorivo i dr): 120.000 RSD

Donirajte i pomozite da se prvi poduhvat upoznavanja sa licima junaka Čegarske bitke ostvari!

Kampanju možete podržati uplatom putem platforme Donacije.rs ili direktnom uplatom na tekući račun Društva za akademski razvoj:

Za Novo lice Ćele-kule: Podržite projekat antropološke analize i rekonstrukcije lica junaka Čegarske bitke


komentara

956.195,00 RSD

donirano od 153 donatora za 44 dana

To je 110% od cilja od 870.000 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 86.195 RSD

Uspešno završen 08.07.2023 - 22.08.2023 (44 dana)

Društvo za akademski razvoj pokrenulo je projekat antropološke analize, rekonstrukcije lica i digitalizacije svih uzidanih lobanja junaka Čegarske bitke u Ćele-kuli. Od kada je sazidana Ćele-kula, niko se nikada nije bavio detaljnijom analizom ljudskih ostataka uzidanih u nju. Antropološka analiza, koja […]

Opis projekta

Društvo za akademski razvoj pokrenulo je projekat antropološke analize, rekonstrukcije lica i digitalizacije svih uzidanih lobanja junaka Čegarske bitke u Ćele-kuli. Od kada je sazidana Ćele-kula, niko se nikada nije bavio detaljnijom analizom ljudskih ostataka uzidanih u nju.

Antropološka analiza, koja će prethoditi rekonstrukciji lica, doneće nam važne podatke o zdravlju, bolestima i načinu života učesnika bitke na Čegru. Na osnovu makroskopske analize lobanja i zuba, moguće je utvrditi pol, starost i ishranu pokojnika, bolesti od kojih je bolovao, kao i povrede, prelome i rane koje je zadobio u ovoj ili nekoj od prethodnih bitaka.Lice predstavlja najvažniji element identiteta. Ono govori ko smo, koliko smo slični ili različiti od drugih, ali i ko želimo da budemo. Rekonstrukcija lica nam pomaže da se lakše povežemo sa ljudima iz prošlosti i čini da lobanja (za mnoge surov i odbojan podsetnik naše prolaznosti) “oživi” i dobije topliji i humaniji izgled.3D digitalizacija, sprovedena pomoću laserskih skenera i modeliranja temeljenog na fotografijama, stvara savršeno precizan trodimenzionalni, digitalin model. Ovakve 3D rekonstrukcije se najčešće koriste za prezentaciju arheoloških lokaliteta ili nalaza. Sigurni smo da će 3D digitalizacija omogućiti prezentaciju Ćele-kule u muzejima i galerijama širom sveta.

ZAŠTO JE OVAJ PROJEKAT VAŽAN ZA SVE GRAĐANE SRBIJE?

Ćele-kula kao jedan od najistaknutijih simbola osmanske vladavine u Srbiji služi kao važno nasleđe srpskog nacionalnog identiteta. Ona je simbol borbe za nezavisnost Srbije od Osmanskog carstva i spomenik od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.

Imajući u vidu gore navedeno, kao i činjenicu da se za 214 godina njenog postojanja, niko nije bavio detaljnom i naučnom analizom lobanja junaka uzidanih u nju, želimo da budemo inicijatori prvog takvog poduhvata u istoriji.Iskreno verujemo da su junaci Čegarske bitke zaslužili da se upoznamo detaljnije sa njihovim životnim navikama, kao i njihovim izgledom i da te naučne činjenice ostavimo u amanet novim generacijama. Takođe, budući da je Ćele-kula jedna od najposećenijih destinacija u Srbiji, koju obiđe oko 30-50 hiljada ljudi godišnje, smatramo da će obogaćivanje postavke rezultatima našeg poduhvata privući još veći broj ljudi, što je od velikog značaja kako za Niš i okolinu, tako i za čitavu zemlju.

ZAŠTO BAŠ MI OVO RADIMO?

Društvo za akademski razvoj je već 10 godina posvećeno kampanjama za promociju i očuvanje kulturne baštine u našoj zemlji i za ovih 10 godina smo naučili da se dobre ideje realizuju samo onda kada oko iste okupite prave ljude. Zato okosnicu ovog projekta čine eminentni stručnjaci u oblastima koje su neophodne za njegovu realizaciju:

Nataša Šarkić, doktor fizičke antropologije, osnivačica i direktorka firme „Aita Bioarchaeology“ (Barselona, Španija) koja se bavi fizičkom antropologijom i edukacijom.

Darko Kovačević, pomorski arheolog, jedan od osnivača Laboratorije za pomorsku arheologiju na Univerzitetu Crne Gore, fokusiran na razvoj i sprovođenje različitih politika vezanih za podvodnu kulturnu baštinu.

Fabio Cavalli, doktor radiologije, profesor na Medicinskom fakultetu u Trstu, koji se već 15 godina bavi digitalnom rekonstrukcijom lica u forenzičkom kontekstu, a ovu metodologiju je istovremeno primenjivao i na brojne arheološke slučajeve.

Pored njih u timu su i:

→ Milan Simonović, politikolog i istraživač, jedan od osnivača Društva za akademski razvoj i osnivač portala Večnost, posvećenog istraživanju grobalja u Srbiji, koji je zadužen za sve protokolarne stvari oko projekta i predstavlja kontakt tačku za medije i zainteresovane pojedince i kompanije.

Alisa Kockar, master međunarodnih odnosa, jedna od osnivačica Društva za akademski razvoj, koja je zadužena za administrativne poslove i monitoring projekta.

Mirjana Varničić, master istoričar, jedna od stubova Društva za akademski razvoj, koja je zadužena za istorijski aspekt projekta i sve zanimljive priče koje ćete čuti o čegarskim junacima.BUDŽET

Za antropološku obradu osteološkog materijala, facijalnu rekonstrukciju lobanja uzidanih u Ćele-kulu i digitalizaciju i digitalnu rekonstrukcija Ćele-kule, planiranu krajem septembra 2023. godine, neophodno je prikupiti 870.000 RSD koji će biti utrošeni na sledeći način:

→ Usluga 3D skeniranja po radnom danu (dnevnica i amortizacija opreme): 72.000 RSD x 5 dana = 360.000 RSD

→ Obrada 3D podataka po radnom danu (dnevnica i amortizacija opreme): 22.000 RSD x 15 dana = 330.000 RSD

→ Smeštaj: 60.000 RSD

→ Putni troškovi (avionske karte, gorivo i dr): 120.000 RSD

Donirajte i pomozite da se prvi poduhvat upoznavanja sa licima junaka Čegarske bitke ostvari!

Kampanju možete podržati uplatom putem platforme Donacije.rs ili direktnom uplatom na tekući račun Društva za akademski razvoj:

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Društvo za akademski razvoj Website:  https://www.dar.org.rs/ Kontakt:  alisakockar@hotmail.com

Društvo za akademski razvoj (DAR) je udruženje građana osnovano 2013. godine u Beogradu koje ima za cilj podsticanje aktivizma građana, razvoja volonterizma u Srbiji i reformu obrazovnog sistema. Glavna ideja kojom se vodimo je da sve društvene probleme, sa kojima se naše društvo suočava, možemo rešiti uz dosta rada i upornosti. Nalaženjem najboljeg rešenja za otklanjanje vodećih problema, podsticanjem rada, znanja, talenata i upornosti, Društvo za akademski razvoj želi da doprinese napretku Srbije i ljudi koji u njoj žive. Od osnivanja DAR se bavio oblastima kulturne baštine, diplomatije, borbe protiv korupcije, humanitarnog rada i obrazovanja. Naša kampanja za očuvanje i promociju kulturne baštine u Srbiji - Kultura na DAR animirala je preko 400 ljudi iz više od 90 različitih opština u Srbiji da snime preko 180 filmova i fotografišu preko 530 fotografija na temu omiljenog kulturnog dobra u mestu u kojem žive. Kroz program Posete ambasadama za sve studente u Beogradu organizovano je 12 poseta najrazličitijim inostranim diplomatskim predstavništvima u Srbiji.

Mirjana i Bratislav Premovic5.860,00 RSD

Bozidar Kuljic52.300,00 RSD

Dejan Bulic2.000,00 RSD

Ivana Todorovic2.000,00 RSD

Dragan Milicevic1.000,00 RSD

Ivan Petrovic2.000,00 RSD

Renato Palic1.000,00 RSD

Jovan Simic10.000,00 RSD

Marko Beric2.000,00 RSD

vladimir radulovic1.000,00 RSD

Marko Jankovic5.000,00 RSD

Branimir Bajic2.000,00 RSD

Milica Segrt20.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Milena Popovic1.000,00 RSD

Milos Rajkovic500,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Hotel Radmilovac60.000,00 RSD

Ana Knezevic1.000,00 RSD

Branko Andric3.000,00 RSD

Bojan Djurdjevic1.170,00 RSD

Stanislav Glumac5.500,00 RSD

Borislav Milacic5.000,00 RSD

Nebojsa Sarkic110.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Marko Sibinovic1.000,00 RSD

Jovana Jovanovic1.000,00 RSD

Ana Janosev1.758,00 RSD

Darko Paunovic1.000,00 RSD

Uros Savicevic5.000,00 RSD

Stefan Lolic2.000,00 RSD

Rotari klub Beograd20.000,00 RSD

Klub studenata arheologije10.000,00 RSD

Miljana Jovovic5.000,00 RSD

Kosta Radonjic1.172,00 RSD

Milica Todorovic1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Zorana Zlatic1.000,00 RSD

Aleksandar Strkalj1.000,00 RSD

Dusan Djordjevic1.000,00 RSD

Zarko Milicevic2.000,00 RSD

Dario Tenzera1.000,00 RSD

Dimitra Jezdimirovic2.000,00 RSD

Vladan Dramicanin40.000,00 RSD

Radmila Kulundzic1.000,00 RSD

Milos Stojanovic10.000,00 RSD

Nevenka Vazic5.000,00 RSD

Dimitrije Denic600,00 RSD

Ivana Aleksic5.000,00 RSD

Boban Ristic300,00 RSD

Kristina Damnjanovic1.000,00 RSD

Mirko Vranic2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

FMP konzorcijum DOO20.000,00 RSD

Predrag Vojcic10.000,00 RSD

Hristina Milenkovic2.000,00 RSD

Lena Ilic1.000,00 RSD

Miroslav Micevic5.000,00 RSD

Jovana Jarebica3.000,00 RSD

Nikola Tomic3.000,00 RSD

Marina Nikolic Vasiljevic3.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Todor Lakic2.344,00 RSD

Jasna Vasiljevic20.000,00 RSD

GBD DOO50.000,00 RSD

Andjela Djermanovic2.000,00 RSD

Nemanja Bogdanov5.000,00 RSD

Aleksa Mladenovic2.000,00 RSD

Centar za vazduhoplovno modelarstvo30.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Danijel Pavlovic2.000,00 RSD

Vukica Ilic1.000,00 RSD

Predrag Zecevic3.000,00 RSD

Jelena Gavranic3.000,00 RSD

Irena Pantelic200,00 RSD

Dragan Milivoje Dragic15.000,00 RSD

Milorad Vasic11.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Marko Smiljanic5.000,00 RSD

Dragana Zivkovic4.007,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Mario Lukinovic1.000,00 RSD

Mateja Baricevic3.000,00 RSD

Nikola Stankovic1.000,00 RSD

Filip Miletic4.000,00 RSD

Goran Marinkovic500,00 RSD

Milos Boskovic10.000,00 RSD

Jelena Topalovic1.000,00 RSD

Serbian Business System DOO120.000,00 RSD

Luka Dedovic1.000,00 RSD

Ramon Roman sanchez10.520,00 RSD

Bojana Nenadovic5.000,00 RSD

Svetlana Stefanovic3.000,00 RSD

Milan Milutinovic1.172,00 RSD

Anonimno2.344,00 RSD

Vladimir Mitrovic2.000,00 RSD

Ivana Zivaljevic3.000,00 RSD

Marija Vesovic Dukic10.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Nebojsa Krivokuca10.000,00 RSD

Miroslav Janjetov500,00 RSD

Nenad Andric2.000,00 RSD

Snezana Simic5.000,00 RSD

DANIEL CORDERO DE BORDEJE 2.344,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno2.344,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Sasa Popovic10.000,00 RSD

Zlatko Maksimovic1.000,00 RSD

Nenad Djurovic2.000,00 RSD

Marija Dinic5.000,00 RSD

Alex Iglesias5.000,00 RSD

Dina Radovanovic3.000,00 RSD

Milana Tisma1.000,00 RSD

Rute Alves5.861,00 RSD

Nick Simon10.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Jelena Djordjevic1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Milan Andrejevic500,00 RSD

Advokat Nebojsa D. Maras2.000,00 RSD

Vladimir Stojkovic1.500,00 RSD

Rade Prole1.172,00 RSD

Nebojsa Sarkic10.000,00 RSD

Vladimir Zivanovic2.222,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Nikola Rajkovic1.000,00 RSD

Dusan Djuric500,00 RSD

Natasa Simic1.000,00 RSD

Milanka Dragutinovic1.000,00 RSD

Miroslav Simonovic5.000,00 RSD

Gorana Jovanovic1.000,00 RSD

Michael Podgorac5.861,00 RSD

Tea Dimitrijevic1.000,00 RSD

Bojan Piskulic5.000,00 RSD

Stefan Brankovic1.000,00 RSD

Branislav Todjer1.300,00 RSD

Vladimir Crkvenjakov 1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Milica Mesterovic2.344,00 RSD

Milan Pocuca3.000,00 RSD

Jelena Marjanovic1.000,00 RSD

Marko Simic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD