OBEZBEDIMO USLUGU PERSONALNE ASISTENCIJE KORISNICI IZ SUBOTICE


komentara

Centar "Živeti uspravno” trenutno organizuje uslugu personalne asistencije osobama sa invaliditetom u Novom Sadu, Subotici i Somboru.

Ovom kampanjom želimo da obezbedimo sredstva za 3 bruto zarade asistentkinjama koje su asistirale korisnici u Subotici u julu i avgustu ove godine u ukupnom iznosu od 154.383 RSD. Ovako ona opisuje značaj podrške personalnih asistenata: "Život osoba sa telesnim poteškocama teško je zamisliti bez servisa personalne asistencije za odrasle i usluge licnog pratioca za decu, naš kvalitet zivota sa ovom uslugom se poboljsava do neslucenih dimenzija. Stoga poštujuci jedni druge, moramo raditi na tome da servisi postoje i budu održivi."Ko su personalni asistenti/kinje?

Oni su zaposlene osobe koje asistiraju u svim aktivnostima koje osobe sa invaliditetom ne mogu da obave same. Uz podršku sugrađana/ki, ljudi iz drugih zemalja i brojnih privrednika, u prethodne 3 kampanje obezbedili smo preko 2,3 miliona dinara podrške, a u okviru poslednje kampanje pokrili smo zaradu asistentkinja u prvih 6 meseci ove godine.

Kampanja će doprineti informisanju javnosti o neophodnosti optimalnog ulaganja u ovu uslugu, bez čega su ugrožene i osobe kojima je potrebna i osobe koje je direktno pružaju. Primera radi, u slučaju odobravanja usluge.

Grad Subotica javnom nabavkom raspisanom u decembru prošle godine odobrio je sredsta za rad 46 ličnih pratilaca detetu i učeniku i asistenata/kinja koja traje do sredine iduće godine. Međutim, koleginica zbog toga što i nakon revizije stepena oštećenja nije ostvarila pravo na uvećan dodatak za tuđu negu i pomoć po Zakonu o socijalnoj zaštiti nema pravo na finansiranje ove usluge iz budžeta iako joj je asistencija druge osobe prvenstveno prilikom kretanja neophodna.

Svrha ove kampanje, pored pokrivanja svih troškova njene asistencije u tekućoj godini, jeste indirektni uticaj na Zakonodavca da se u ovom delu postojeći Zakon o socijalnoj zaštiti recidira u skladu sa preporukama Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom Republici Srbiji.

Do tada, pozivamo vas da podržite kampanju kako bi naša koleginica dobila podršku personalnog asistenta/kinje.BUDŽET:

3 x 32.100 RSD za neto zaradu
3 x 19.281 RSD za doprinose

UKUPNO: 154.383 RSD

Kampanju možete podržati online donacijom preko platforme Donacije.rs ili uplatom na žiro račun Centra: 340-11001286-31 kod Erste Bank.

OBEZBEDIMO USLUGU PERSONALNE ASISTENCIJE KORISNICI IZ SUBOTICE


komentara

170.500,00 RSD

donirano od 17 donatora za 45 dana

To je 110% od cilja od 154.383 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 16.117 RSD

Uspešno završen 27.11.2020 - 12.01.2021 (45 dana)

Centar “Živeti uspravno” trenutno organizuje uslugu personalne asistencije osobama sa invaliditetom u Novom Sadu, Subotici i Somboru. Ovom kampanjom želimo da obezbedimo sredstva za 3 bruto zarade asistentkinjama koje su asistirale korisnici u Subotici u julu i avgustu ove godine […]

Opis projekta

Centar "Živeti uspravno” trenutno organizuje uslugu personalne asistencije osobama sa invaliditetom u Novom Sadu, Subotici i Somboru.

Ovom kampanjom želimo da obezbedimo sredstva za 3 bruto zarade asistentkinjama koje su asistirale korisnici u Subotici u julu i avgustu ove godine u ukupnom iznosu od 154.383 RSD. Ovako ona opisuje značaj podrške personalnih asistenata: "Život osoba sa telesnim poteškocama teško je zamisliti bez servisa personalne asistencije za odrasle i usluge licnog pratioca za decu, naš kvalitet zivota sa ovom uslugom se poboljsava do neslucenih dimenzija. Stoga poštujuci jedni druge, moramo raditi na tome da servisi postoje i budu održivi."Ko su personalni asistenti/kinje?

Oni su zaposlene osobe koje asistiraju u svim aktivnostima koje osobe sa invaliditetom ne mogu da obave same. Uz podršku sugrađana/ki, ljudi iz drugih zemalja i brojnih privrednika, u prethodne 3 kampanje obezbedili smo preko 2,3 miliona dinara podrške, a u okviru poslednje kampanje pokrili smo zaradu asistentkinja u prvih 6 meseci ove godine.

Kampanja će doprineti informisanju javnosti o neophodnosti optimalnog ulaganja u ovu uslugu, bez čega su ugrožene i osobe kojima je potrebna i osobe koje je direktno pružaju. Primera radi, u slučaju odobravanja usluge.

Grad Subotica javnom nabavkom raspisanom u decembru prošle godine odobrio je sredsta za rad 46 ličnih pratilaca detetu i učeniku i asistenata/kinja koja traje do sredine iduće godine. Međutim, koleginica zbog toga što i nakon revizije stepena oštećenja nije ostvarila pravo na uvećan dodatak za tuđu negu i pomoć po Zakonu o socijalnoj zaštiti nema pravo na finansiranje ove usluge iz budžeta iako joj je asistencija druge osobe prvenstveno prilikom kretanja neophodna.

Svrha ove kampanje, pored pokrivanja svih troškova njene asistencije u tekućoj godini, jeste indirektni uticaj na Zakonodavca da se u ovom delu postojeći Zakon o socijalnoj zaštiti recidira u skladu sa preporukama Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom Republici Srbiji.

Do tada, pozivamo vas da podržite kampanju kako bi naša koleginica dobila podršku personalnog asistenta/kinje.BUDŽET:

3 x 32.100 RSD za neto zaradu
3 x 19.281 RSD za doprinose

UKUPNO: 154.383 RSD

Kampanju možete podržati online donacijom preko platforme Donacije.rs ili uplatom na žiro račun Centra: 340-11001286-31 kod Erste Bank.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Centar Živeti uspravno Website:  http://czuns.org Kontakt:  mima@czuns.org

Na temeljima pokreta za ljudska prava doprinosimo stvaranju preduslova za samostalni život i puno društveno učešće građana/ki zajedničkim stvaranjem (kooprodukcijom) usluga u zajednici na iskustvenoj/vršnjačkoj osnovi. Centar promoviše i zalaže se za socijalni model pristupa invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima. Podstiče sve oblike inkluzije i punog učešća osoba sa invaliditetom u svim segmentima društvenog i ekonomskog života, naročito u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Preduzima aktivnosti na poboljšanju kvaliteta života i na ostvarenju prava na samostalni život. Podstiče i sprovodi aktivnosti koje ističu sposobnosti osoba sa invaliditetom i doprinose razvijanju njihovih potencijala i jačanju njihove ličnosti. Zalaže se za poboljšanje položaja žena i dece sa invaliditetom. Radi na dobijanju podrške u lokalnoj zajednici. Centar je osnovan 2002. godine. Proistekao je iz savetovališta koje je francuska organizacija Handicap International otvorila septembra 2000.

Zorana Pavlica 3.000,00 RSD

Anonimno 36.000,00 RSD

Galina Maksimović 2.000,00 RSD

Jelena Bekcic1.000,00 RSD

Ljiljana Čakmak 12.000,00 RSD

Erker Inžrenjering DOO Novi Sad 40.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Radnja Halogen Novi Sad 6.000,00 RSD

Anonimno 36.000,00 RSD

Sergej Vujačić 5.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Port express d.o.o. Bačka Topola 10.000,00 RSD

Anonimno1.500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

uncutove kreacije3.000,00 RSD

Poslastičarnica Figaro Plus NS 3.000,00 RSD

Infograf Goti 5.000,00 RSD