Zajedno za ptice: podržite Društvo za zaštitu i proučavanja ptica Srbije


komentara

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

Kako izgleda život ptica u današnjem svetu? Ptice kao da žive na minskom polju stalnih opasnosti. Urbane zone se šire, na mestu trave niče asfalt, drveće i žbunje pada pred zgradama, najčešće tako osmišljenim da ptice na njima ne mogu ni da slete ni da smeste svoja gnezda. Milioni ptica godišnje stradaju u sudaru sa staklenim površinama. Prirodna staništa i biljna i životinjska raznovrsnost na njima nestaju pred sterlinim redovima monokulturnih zajednica. Pašnjaci se preoravaju, šume se krče, reke se kanališu, močvare i bare isušuju. Ptice umiru od otrova tako što pojedu zatrovano seme ili druge životinje koje su ljudi otrovali. Neretko se ptice truju sa namerom.

U kavezima pevaju nezakonito uhvaćene strogo zaštićene ptice pevačice. Takođe, protivzakonite elektronske vabilice dozivaju ptice na jedno mesto da bi puškama iz zasede bile ubijene. Putevima šverca hiljade ugroženih vrsta završava u zlatnim kavezima imućnih ili na tanjirima kao žrtve apsurdne gastronomije. Ptice se još hvataju u mreže, u zamke koje im lome noge ili pomoću lepka koji im slepi krila. U munjevitom strujnom udaru ptice stradaju na hiljadama kilometara dugim prenosnim mrežema dalekovoda. Kako stati na kraj ovoj listi?

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije više od 30 godina bavi se proučavanjem ptica, njihovih staništa i ekoloških potreba, njihovom zaštitom kroz rešavanje gorenavedenih problema, kao i obrazovanjem javnosti o ovim temama. Zajedno sa brojnim partnerskim organizacijama, institucijama i pojedincima, ovo su samo neke od aktivnosti koje smo sproveli ili i dalje sprovodimo:

Populaciju kritično ugrožene vrste orla krstaša oporavili smo sa jednog gnezdećeg para 2016. na 8 parova koliko ih ima u 2023;→ Postavljanjem preko 1000 kutija za gnežđenje populacija modrovrane oporavljena sa 15 parova na više od 400;Svake godine sprovodimo Zimski popis ptica vodenih staništa, kao i popise ptica gnezdarica. Naučno obeležavamo i pratimo ptice;

Objavili smo prvi sveobuhvatni vodič za raspoznavanje ptica na srpskom jeziku „Ptice Srbije i Evrope“, kao i druge stručne i popularne publikacije.

→ Osmislili smo besplatnu mobilnu aplikaciju „Ptice na dlanu“ za raspoznavanje ptica;

→ Održali smo preko 300 prirodnjačkih radionica za decu širom Srbije. Organizujemo izlete i okupljanja negujući kulturu posmatranja ptica.→ U različitim masovnim akcijama, posadili smo preko 14.000 stabala različitih vrsta drveća.Ukoliko želiš da doprineseš boljem životu ptica i podržiš naše aktivnosti, pozivamo te da doniraš putem sajta donacije.rs ili uplatom direktno na namenski račun Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, odnosno devizni račun za donacije iz inostranstva. Zapratite nas na društvenim mrežama i budite u toku sa dešavanjima u svetu ptica (Facebook, Instagram, Twiter).

///

What does everyday life of a bird look like? Birds seem to live in a minefield of constant danger. Urban areas are expanding, concrete is growing instead of grass, trees and bushes are falling in front of buildings, usually designed in such a way that birds can neither land on them nor place their nests. Millions of birds die every year in collisions with glass surfaces. Natural habitats and biodiversity on them are disappearing before the sterile rows of monocultures. Pastures are ploughed, forests are cleared, rivers are channelized, swamps and ponds are drained. Birds accidentally die by eating poisonous baits or are themselves the target of poisoning.

Illegally caught, strictly protected songbirds sing in cages. Also, illegal electronic decoys call birds to one place to be killed with ambush rifles. Through the smuggling routes, thousands of endangered species end up in the golden cages of the wealthy or on the plates as victims of absurd gastronomy. Birds are still caught in nets, in traps that break their legs or with glue that binds their wings. Throughout thousands of kilometres of transmission lines birds die from collision and electrocution. How to end this list?

Bird Protection and Study Society of Serbia has been researching birds, their habitats and ecological needs for more than 30 years, their protection through solving the above-mentioned problems, as well as educating the public on topics. Together with numerous partner organizations, institutions and individuals, these are just some of the activities we have implemented or continue to implement:

→ We have recovered the population of the critically endangered species of the Eastern Imperial Eagle from one breeding pair in 2016 to 8 pairs in 2023;

→ By installing over 1000 nesting boxes, the European roller population recovered from 15 pairs to more than 340;

→ Every year, we organise the International Waterbird Census, as well as censuses of different nesting birds;

→ Our Anti-Poaching Team has been preventing and reporting cases of illegal killing, catching and selling of wild birds throughout Serbia for 10 years;

→ We published the first comprehensive guide for bird identification in the Serbian language "Birds of Serbia and Europe", as well as other professional and popular publications.

→ We have created a free mobile application (Ptice na dlanu) for bird recognition;

→ We held over 300 workshops for children all over Serbia on the topic of ecology and biodiversity. We organize field trips supporting birdwatching in Serbian society.

→ In various mass actions, we planted over 14,000 of different types of trees.

To continue and improve our activities, we need your help. Donate and contribute to a better life for birds via the website donacije.rs or by paying directly to the BPSSS’s account. Follow us on social media and keep up to date with the news in the world of birds (Facebook, Instagram, Twitter).

Zajedno za ptice: podržite Društvo za zaštitu i proučavanja ptica Srbije


komentara

163.324,00 RSD

doniraj 05.12.2023 - 05.12.2024 (365 dana)

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH// Kako izgleda život ptica u današnjem svetu? Ptice kao da žive na minskom polju stalnih opasnosti. Urbane zone se šire, na mestu trave niče asfalt, drveće i žbunje pada pred zgradama, najčešće tako osmišljenim da ptice […]

Opis projekta

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

Kako izgleda život ptica u današnjem svetu? Ptice kao da žive na minskom polju stalnih opasnosti. Urbane zone se šire, na mestu trave niče asfalt, drveće i žbunje pada pred zgradama, najčešće tako osmišljenim da ptice na njima ne mogu ni da slete ni da smeste svoja gnezda. Milioni ptica godišnje stradaju u sudaru sa staklenim površinama. Prirodna staništa i biljna i životinjska raznovrsnost na njima nestaju pred sterlinim redovima monokulturnih zajednica. Pašnjaci se preoravaju, šume se krče, reke se kanališu, močvare i bare isušuju. Ptice umiru od otrova tako što pojedu zatrovano seme ili druge životinje koje su ljudi otrovali. Neretko se ptice truju sa namerom.

U kavezima pevaju nezakonito uhvaćene strogo zaštićene ptice pevačice. Takođe, protivzakonite elektronske vabilice dozivaju ptice na jedno mesto da bi puškama iz zasede bile ubijene. Putevima šverca hiljade ugroženih vrsta završava u zlatnim kavezima imućnih ili na tanjirima kao žrtve apsurdne gastronomije. Ptice se još hvataju u mreže, u zamke koje im lome noge ili pomoću lepka koji im slepi krila. U munjevitom strujnom udaru ptice stradaju na hiljadama kilometara dugim prenosnim mrežema dalekovoda. Kako stati na kraj ovoj listi?

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije više od 30 godina bavi se proučavanjem ptica, njihovih staništa i ekoloških potreba, njihovom zaštitom kroz rešavanje gorenavedenih problema, kao i obrazovanjem javnosti o ovim temama. Zajedno sa brojnim partnerskim organizacijama, institucijama i pojedincima, ovo su samo neke od aktivnosti koje smo sproveli ili i dalje sprovodimo:

Populaciju kritično ugrožene vrste orla krstaša oporavili smo sa jednog gnezdećeg para 2016. na 8 parova koliko ih ima u 2023;→ Postavljanjem preko 1000 kutija za gnežđenje populacija modrovrane oporavljena sa 15 parova na više od 400;Svake godine sprovodimo Zimski popis ptica vodenih staništa, kao i popise ptica gnezdarica. Naučno obeležavamo i pratimo ptice;

Objavili smo prvi sveobuhvatni vodič za raspoznavanje ptica na srpskom jeziku „Ptice Srbije i Evrope“, kao i druge stručne i popularne publikacije.

→ Osmislili smo besplatnu mobilnu aplikaciju „Ptice na dlanu“ za raspoznavanje ptica;

→ Održali smo preko 300 prirodnjačkih radionica za decu širom Srbije. Organizujemo izlete i okupljanja negujući kulturu posmatranja ptica.→ U različitim masovnim akcijama, posadili smo preko 14.000 stabala različitih vrsta drveća.Ukoliko želiš da doprineseš boljem životu ptica i podržiš naše aktivnosti, pozivamo te da doniraš putem sajta donacije.rs ili uplatom direktno na namenski račun Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, odnosno devizni račun za donacije iz inostranstva. Zapratite nas na društvenim mrežama i budite u toku sa dešavanjima u svetu ptica (Facebook, Instagram, Twiter).

///

What does everyday life of a bird look like? Birds seem to live in a minefield of constant danger. Urban areas are expanding, concrete is growing instead of grass, trees and bushes are falling in front of buildings, usually designed in such a way that birds can neither land on them nor place their nests. Millions of birds die every year in collisions with glass surfaces. Natural habitats and biodiversity on them are disappearing before the sterile rows of monocultures. Pastures are ploughed, forests are cleared, rivers are channelized, swamps and ponds are drained. Birds accidentally die by eating poisonous baits or are themselves the target of poisoning.

Illegally caught, strictly protected songbirds sing in cages. Also, illegal electronic decoys call birds to one place to be killed with ambush rifles. Through the smuggling routes, thousands of endangered species end up in the golden cages of the wealthy or on the plates as victims of absurd gastronomy. Birds are still caught in nets, in traps that break their legs or with glue that binds their wings. Throughout thousands of kilometres of transmission lines birds die from collision and electrocution. How to end this list?

Bird Protection and Study Society of Serbia has been researching birds, their habitats and ecological needs for more than 30 years, their protection through solving the above-mentioned problems, as well as educating the public on topics. Together with numerous partner organizations, institutions and individuals, these are just some of the activities we have implemented or continue to implement:

→ We have recovered the population of the critically endangered species of the Eastern Imperial Eagle from one breeding pair in 2016 to 8 pairs in 2023;

→ By installing over 1000 nesting boxes, the European roller population recovered from 15 pairs to more than 340;

→ Every year, we organise the International Waterbird Census, as well as censuses of different nesting birds;

→ Our Anti-Poaching Team has been preventing and reporting cases of illegal killing, catching and selling of wild birds throughout Serbia for 10 years;

→ We published the first comprehensive guide for bird identification in the Serbian language "Birds of Serbia and Europe", as well as other professional and popular publications.

→ We have created a free mobile application (Ptice na dlanu) for bird recognition;

→ We held over 300 workshops for children all over Serbia on the topic of ecology and biodiversity. We organize field trips supporting birdwatching in Serbian society.

→ In various mass actions, we planted over 14,000 of different types of trees.

To continue and improve our activities, we need your help. Donate and contribute to a better life for birds via the website donacije.rs or by paying directly to the BPSSS’s account. Follow us on social media and keep up to date with the news in the world of birds (Facebook, Instagram, Twitter).

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije Website:  http://www.pticesrbije.rs Kontakt:  

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS), osnovano kao nevladino i neprofitno udruženje građana 1989. godine. Bavi se zaštitom i proučavanjem ptica, njihovih staništa i ekoloških potreba, kao i obrazovanjem javnosti o ovim temama. DZPPS okuplja pojedince, institucije i zajednice koje se brinu za budućnost ptica i prirode u Srbiji u mrežu aktivnih članova, uspostavlja i održava partnerske odnose sa organizacijama za zaštitu ptica i prirode širom Evrope. DZPPS je punopravni član BirdLife Internationala, najveće globalne mreže za zaštitu prirode.

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Vladimir Mišić1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Bogdan Milenkovic3.000,00 RSD

Boris Milicevic2.000,00 RSD

Ana Pintor1.000,00 RSD

Filip Lalic500,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno1.103,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Ana Dragović Drljević1.000,00 RSD

Anonimno1.500,00 RSD

Jelena Vukelic1.365,00 RSD

Gordana Grbic2.000,00 RSD

Mileta Čeković5.000,00 RSD

Sasa Obradovic5.856,00 RSD

Darko Radjevic3.000,00 RSD

Jordana Ninkov3.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Snezana Vukovic3.000,00 RSD

Nikoleta Koraku5.000,00 RSD

Aleksa Glisovic1.000,00 RSD

Hana Gašić Montiljo1.000,00 RSD

Nemanja Nedović1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Mirko Rudić1.000,00 RSD

Daria Lukic2.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Amalija Vitezovic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Ognjen Petrovic5.000,00 RSD

Nevena Prešić1.000,00 RSD

Irina Hinrichs10.000,00 RSD

Olga Sabo 2.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Sanja Drobac1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Novo Scekic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Miloš Mandić1.000,00 RSD

Dušan Veselinović 1.000,00 RSD

Dragoljub Radovic1.000,00 RSD

Nenad Filipovic1.000,00 RSD

Miroslav Demajo3.000,00 RSD

Andrea Sigmund1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Goran Tintor2.000,00 RSD

Dragan Urosevic1.000,00 RSD

Debora Santo1.000,00 RSD

Ivica Stošić500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Nemanja Marinkov2.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Aleksandra Zecic10.000,00 RSD

Milica Lukić1.000,00 RSD

Ranka Radic2.000,00 RSD

Ana Pejovic1.000,00 RSD

Ivan Živić10.000,00 RSD

Siniša Brzak5.000,00 RSD

Milan Bakic1.000,00 RSD

Milan Ivanovic10.000,00 RSD

Milica Čotra3.000,00 RSD