RUN AND WALK 4BELHOSPICE


komentara

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH //

Postanite i Vi deo našeg tima i priključite se kampanji Run and Walk 4BELhospice.

Vašim učešćem u ovoj humanitarnoj akciji, pomoći ćete BELhopsice centru da nastavi da pruža besplatnu podršku pacijentima obolelim od kancera, a time i poslati snažnu poruku – da nisu sami.

Trčite ili šetajte gde god želite, tačno mesec dana, i sakupljajte kilometre preko aplikacije PACER. Prvih 500 prijavljenih će dobiti majice sa logom kampanje Run and Walk.

Nagradićemo po 10 učesnika iz cele Srbije sa najvećim brojem pređenih kilometara 20. novembra i 20. decembra 2020.

Učešće u ovoj humanitarnoj akciji, možete uzeti uplatom kotizacije na račun BELhospice centra za palijativno zbrinjavanje i medicinu, koja iznosi 1.000 dinara.

Broj računa je: 325-9500600025663-79, a svrha uplate: Run and walk.

Uplatu, takođe, možete izvršiti online na platformi Donacije.rs

Nakon toga, pošaljite dokaz o uplati preko Vibera na broj telefona: +381 69 806 45 88 i dobićete kod za grupu u PACER-u.

U ovoj akciji mogu učestvovati svi pojedinci iz cele Srbije, kao i iz celog sveta.

Hvala vam što ste uz nas i za one kojima smo najpotrebniji!BUDŽET:

Troškovi angažmana 2 medicinske sestre i 1 negovateljice za mesec dana: 251.000 RSD

//

Become part of our team and join the Run and Walk 4BELhospice campaign. By participating in this charity activity, you are helping BELhospice centre to continue to provide free of charge support to cancer patients, sending a strong message at the same time – that they are not alone.

Run or Walk wherever you like, for exactly one month, and collect kilometres via PACER app. The first 500 people who register will receive T-shirts of the Run and Walk campaign. We will award the 10 participants from all over Serbia with the highest number of covered kilometres on the 20th November and 20th December.

You can register for this charity activity by paying a participation fee in the amount of 1.000 Serbian Dinars into the account of BELhospice centre.

Account number: 325-9500600025663-79, reference: Run and walk

You can also make the payment online through Donacije.rs platform.

Please send proof of payment via Viber to telephone number: +381 69 806 45 88 and you will receive a code for the group in PACER.

All individuals from Serbia, as well as from all over the world, can participate in this activity.

Thank you for helping us and those who need us the most!

RUN AND WALK 4BELHOSPICE


komentara

2.000,00 RSD

donirano od 2 donatora za 44 dana

To je 1% od cilja od 251.000 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 249.000 RSD

Uspešno završen 26.10.2020 - 10.12.2020 (44 dana)

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH // Postanite i Vi deo našeg tima i priključite se kampanji Run and Walk 4BELhospice. Vašim učešćem u ovoj humanitarnoj akciji, pomoći ćete BELhopsice centru da nastavi da pruža besplatnu podršku pacijentima obolelim od kancera, […]

Opis projekta

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH //

Postanite i Vi deo našeg tima i priključite se kampanji Run and Walk 4BELhospice.

Vašim učešćem u ovoj humanitarnoj akciji, pomoći ćete BELhopsice centru da nastavi da pruža besplatnu podršku pacijentima obolelim od kancera, a time i poslati snažnu poruku – da nisu sami.

Trčite ili šetajte gde god želite, tačno mesec dana, i sakupljajte kilometre preko aplikacije PACER. Prvih 500 prijavljenih će dobiti majice sa logom kampanje Run and Walk.

Nagradićemo po 10 učesnika iz cele Srbije sa najvećim brojem pređenih kilometara 20. novembra i 20. decembra 2020.

Učešće u ovoj humanitarnoj akciji, možete uzeti uplatom kotizacije na račun BELhospice centra za palijativno zbrinjavanje i medicinu, koja iznosi 1.000 dinara.

Broj računa je: 325-9500600025663-79, a svrha uplate: Run and walk.

Uplatu, takođe, možete izvršiti online na platformi Donacije.rs

Nakon toga, pošaljite dokaz o uplati preko Vibera na broj telefona: +381 69 806 45 88 i dobićete kod za grupu u PACER-u.

U ovoj akciji mogu učestvovati svi pojedinci iz cele Srbije, kao i iz celog sveta.

Hvala vam što ste uz nas i za one kojima smo najpotrebniji!BUDŽET:

Troškovi angažmana 2 medicinske sestre i 1 negovateljice za mesec dana: 251.000 RSD

//

Become part of our team and join the Run and Walk 4BELhospice campaign. By participating in this charity activity, you are helping BELhospice centre to continue to provide free of charge support to cancer patients, sending a strong message at the same time – that they are not alone.

Run or Walk wherever you like, for exactly one month, and collect kilometres via PACER app. The first 500 people who register will receive T-shirts of the Run and Walk campaign. We will award the 10 participants from all over Serbia with the highest number of covered kilometres on the 20th November and 20th December.

You can register for this charity activity by paying a participation fee in the amount of 1.000 Serbian Dinars into the account of BELhospice centre.

Account number: 325-9500600025663-79, reference: Run and walk

You can also make the payment online through Donacije.rs platform.

Please send proof of payment via Viber to telephone number: +381 69 806 45 88 and you will receive a code for the group in PACER.

All individuals from Serbia, as well as from all over the world, can participate in this activity.

Thank you for helping us and those who need us the most!

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu BELhospice Website:  http://www.belhospice.org/ Kontakt:  office@belhospice.org

BELhospice je prva specijalizovana organizacija koja pruža besplatne usluge palijativnog zbrinjavanja pacijentima obolelim od kancera i pomaže članovima njihovih porodica da lakše prevažiđu tešku situaciju u kojoj se nalaze. Usluge Pomoć u kući i Hospice Dnevnog centra su licencirane od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja. Takođe, BELhopsice pruža edukaciju iz oblasi palijativnog zbrinjavanja za profesionalce, volontere i javnost i utiče na kreatore politika da omoguće integrativne socio-zdravstvene usluge i implementiraju standarde kroz otvaranje specijalizovanih službi za palijativno/hospis zbrinjavanje.

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno 1.000,00 RSD