Podržimo izbeglice iz Ukrajine


komentara

[UPDATE 29. april 2022.]

Kampanja je premašila cilj i donacije još uvek pristižu. Hvala svima koji su ovo omogućili i postavili novi standard solidarnosti prema unesrećenima.

U redovnoj smo komunikaciji sa kolegama u Poljskoj koji podržavaju izbeglice, majke sa decom. Razvoj događaja je takav da je ADRA Poljske dobila finansijsku podršku sa druge strane. Oni raspolažu sa dovoljno sredstava da bi nastavili svoj rad. U međuvremenu, potrebe interno raseljenih lica u okviru Ukrajine prevazilaze trenutne mogućnosti ADRE Ukrajine. Iz tog razloga smo odlučili da sredstva usmerimo ADRI Ukrajine za potrebe majki sa decom koje su u Ukrajini, ali daleko od svog doma. Sredstva iz naše kampanje će se koristiti u iste svrhe – podelu humanitarnih paketa. Razlika je jedino u tome što ćemo ih usmeriti onima kojima je podrška sada najpotrebnija. Hvala na razumevanju.

Podsećamo da prikupljena sredstva usmeravamo na sledeći način: 500,000 RSD za humanitarne pakete u Ukrajinu. Ostatak sredstava za potrebe izbeglica iz Ukrajine – majke sa decom, koja su trenutno u Srbiji. Ima ih nekoliko hiljada i uglavnom su smešteni u domaćinstvima svojih rođaka ili prijatelja. Saznajemo da njihove potrebe rastu pošto su porodice koje su ih prihvatile i same u potrebi za podrškom. Ove porodice ćemo podržati tako što ćemo prema jasno utvrđenim kriterijumima odrediti visinu keš vaučera koje ćemo uručiti onima u najvećoj potrebi. Svaka porodica će dobiti keš vaučer koji će moći da koristi u skladu sa potrebama.

[UPDATE 28. mart 2022.]

Zahvaljujući vašoj podršci, naša kampanja prikupila je 532.291 RSD za 27 dana kampanje. Kako su potrebe na terenu sve veće, podižemo cilj kampanje na 1.000.000 RSD. Prvih 600,000 RSD biće iskorišteni u Poljskoj u skladu sa namenom. Preostalih 400.000 RSD od našeg cilja biće utrošeno za podršku izbeglicama iz Ukrajine koji su sada u Srbiji ili će doći u Srbiju a u potrebi su za ovakvom vrstom podrške.

Podržimo izbeglice iz Ukrajine koji napuštaju svoje domove zbog nasilja i neposredne opasnosti po život.

Naši narodi poznaju strahote ratova, bežanja iz domova i izbeglištva. U toku devedesetih i dvehiljaditih smo osetili solidarnost drugih. ADRA je tada često bila kanal za dopremanje podrške. Trenutak je da je se udružimo i sami podržimo druge. Procenjuje se da će ova kriza stvoriti do 7.5 miliona izbeglica i interno raseljenih lica. Podržimo one koji su ostavili domove i život u Ukrajini bežeći od razaranja i smrti.ADRA Srbija sarađuje sa Adrama u Poljskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Moldaviji i Rumuniji kao i u Ukrajini koje prihvataju izbeglice i raseljena lica. Timovi Adrinih volontera i osoblja su na terenu i pružaju različite vrste podrške. Sarađuju i koordiniraju sa ostalim akterima u pružanju podrške izbegloj deci, ženama i starim licima, obezbeđujući:

hitnu humanitarnu pomoć (vodu, hranu, odeću, higijenske pakete),

smeštaj (u šatorima, u crkvama, u privatnom smeštaju),

informisanje i psihološku podršku (ljudi su često dezinformisani, traumatizovani) i

hitnu zdravstvenu podršku.

Cilj je da sprečimo da najranjiviji među njima budu gladni, žedni, da zaštitimo njihovo zdravlje i dostojanstvo. Takođe, cilj je da pružamo informacije koje im omogućavaju da donesu informisane odluke, zaštite sebe i svoje najbliže.BUDŽET:

Jedan porodični “paket” pomoći vredeće 6.000 RSD. Biće pripremljeno ukupno 100 paketa za 100 porodica.

Zavisno od potrebe uočene u tom trenutku, jedan paket će sadržati:

→ hranu i higijenu: (konzerviranu hranu, dvopek), vodu, higijenu (higijenske uloške, vlažne maramice), pelene za bebe,

→ lekove (koji će biti distribuirani prema smernicama medicinskog osoblja),

→ ćebe/ćebad.

UKUPNO: 600.000 RSD

Prikupljena sredstva biće usmerena našim timovima u Ukrajini i u susednim zemljama. Paket će biti više od robe koja će biti uručena u ruke. Adrino osoblje će uz ovaj paket će istovremeno pružati sledeće besplatne usluge:

smeštaja (privremenog i dugoročnog),

pružanja informacija (gde mogu da se obrate za koju vrstu podrške, i dr) i

psihosocijalne podrške, veoma važne usled traumatskog iskustva.

Kampanju možete podržati online donacijom na Donacije.rs ili uplatom na tekući račun fondacije ADRA. Za uplate na tekući račun:Molimo vas da sledite instrukcije navedene na uplatnici, jako je važno da navedete svrhu uplate Donacija za kampanju „Podržimo izbeglice iz Ukrajine“.

Pored toga, na stranici fondacije ADRA možete se informisati o ostalim dostupnim načinima plaćanja.

NAPOMENA: Prema zakonodavnom okviru Republike Srbije uplate preko PayPal-a nisu moguće među rezidentima te odgovornost snosi uplatilac.Situacija na terenu će diktirati i potebe. Neće svakome biti potreban isti vid podrške. Podržavaoce ćemo blagovremeno izveštavati.

Na ovoj stranici ćete dobijati redovne kratke i konkretne izveštaje o efektima podrške koje ćemo zajednički pružati unesrećenima.

Podržimo izbeglice iz Ukrajine


komentara

1.191.978,00 RSD

donirano od 80 donatora za 60 dana

To je 119% od cilja od 1.000.000 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 191.978 RSD

Uspešno završen 01.03.2022 - 01.05.2022 (60 dana)

[UPDATE 29. april 2022.] Kampanja je premašila cilj i donacije još uvek pristižu. Hvala svima koji su ovo omogućili i postavili novi standard solidarnosti prema unesrećenima. U redovnoj smo komunikaciji sa kolegama u Poljskoj koji podržavaju izbeglice, majke sa decom. […]

Opis projekta

[UPDATE 29. april 2022.]

Kampanja je premašila cilj i donacije još uvek pristižu. Hvala svima koji su ovo omogućili i postavili novi standard solidarnosti prema unesrećenima.

U redovnoj smo komunikaciji sa kolegama u Poljskoj koji podržavaju izbeglice, majke sa decom. Razvoj događaja je takav da je ADRA Poljske dobila finansijsku podršku sa druge strane. Oni raspolažu sa dovoljno sredstava da bi nastavili svoj rad. U međuvremenu, potrebe interno raseljenih lica u okviru Ukrajine prevazilaze trenutne mogućnosti ADRE Ukrajine. Iz tog razloga smo odlučili da sredstva usmerimo ADRI Ukrajine za potrebe majki sa decom koje su u Ukrajini, ali daleko od svog doma. Sredstva iz naše kampanje će se koristiti u iste svrhe – podelu humanitarnih paketa. Razlika je jedino u tome što ćemo ih usmeriti onima kojima je podrška sada najpotrebnija. Hvala na razumevanju.

Podsećamo da prikupljena sredstva usmeravamo na sledeći način: 500,000 RSD za humanitarne pakete u Ukrajinu. Ostatak sredstava za potrebe izbeglica iz Ukrajine – majke sa decom, koja su trenutno u Srbiji. Ima ih nekoliko hiljada i uglavnom su smešteni u domaćinstvima svojih rođaka ili prijatelja. Saznajemo da njihove potrebe rastu pošto su porodice koje su ih prihvatile i same u potrebi za podrškom. Ove porodice ćemo podržati tako što ćemo prema jasno utvrđenim kriterijumima odrediti visinu keš vaučera koje ćemo uručiti onima u najvećoj potrebi. Svaka porodica će dobiti keš vaučer koji će moći da koristi u skladu sa potrebama.

[UPDATE 28. mart 2022.]

Zahvaljujući vašoj podršci, naša kampanja prikupila je 532.291 RSD za 27 dana kampanje. Kako su potrebe na terenu sve veće, podižemo cilj kampanje na 1.000.000 RSD. Prvih 600,000 RSD biće iskorišteni u Poljskoj u skladu sa namenom. Preostalih 400.000 RSD od našeg cilja biće utrošeno za podršku izbeglicama iz Ukrajine koji su sada u Srbiji ili će doći u Srbiju a u potrebi su za ovakvom vrstom podrške.

Podržimo izbeglice iz Ukrajine koji napuštaju svoje domove zbog nasilja i neposredne opasnosti po život.

Naši narodi poznaju strahote ratova, bežanja iz domova i izbeglištva. U toku devedesetih i dvehiljaditih smo osetili solidarnost drugih. ADRA je tada često bila kanal za dopremanje podrške. Trenutak je da je se udružimo i sami podržimo druge. Procenjuje se da će ova kriza stvoriti do 7.5 miliona izbeglica i interno raseljenih lica. Podržimo one koji su ostavili domove i život u Ukrajini bežeći od razaranja i smrti.ADRA Srbija sarađuje sa Adrama u Poljskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Moldaviji i Rumuniji kao i u Ukrajini koje prihvataju izbeglice i raseljena lica. Timovi Adrinih volontera i osoblja su na terenu i pružaju različite vrste podrške. Sarađuju i koordiniraju sa ostalim akterima u pružanju podrške izbegloj deci, ženama i starim licima, obezbeđujući:

hitnu humanitarnu pomoć (vodu, hranu, odeću, higijenske pakete),

smeštaj (u šatorima, u crkvama, u privatnom smeštaju),

informisanje i psihološku podršku (ljudi su često dezinformisani, traumatizovani) i

hitnu zdravstvenu podršku.

Cilj je da sprečimo da najranjiviji među njima budu gladni, žedni, da zaštitimo njihovo zdravlje i dostojanstvo. Takođe, cilj je da pružamo informacije koje im omogućavaju da donesu informisane odluke, zaštite sebe i svoje najbliže.BUDŽET:

Jedan porodični “paket” pomoći vredeće 6.000 RSD. Biće pripremljeno ukupno 100 paketa za 100 porodica.

Zavisno od potrebe uočene u tom trenutku, jedan paket će sadržati:

→ hranu i higijenu: (konzerviranu hranu, dvopek), vodu, higijenu (higijenske uloške, vlažne maramice), pelene za bebe,

→ lekove (koji će biti distribuirani prema smernicama medicinskog osoblja),

→ ćebe/ćebad.

UKUPNO: 600.000 RSD

Prikupljena sredstva biće usmerena našim timovima u Ukrajini i u susednim zemljama. Paket će biti više od robe koja će biti uručena u ruke. Adrino osoblje će uz ovaj paket će istovremeno pružati sledeće besplatne usluge:

smeštaja (privremenog i dugoročnog),

pružanja informacija (gde mogu da se obrate za koju vrstu podrške, i dr) i

psihosocijalne podrške, veoma važne usled traumatskog iskustva.

Kampanju možete podržati online donacijom na Donacije.rs ili uplatom na tekući račun fondacije ADRA. Za uplate na tekući račun:Molimo vas da sledite instrukcije navedene na uplatnici, jako je važno da navedete svrhu uplate Donacija za kampanju „Podržimo izbeglice iz Ukrajine“.

Pored toga, na stranici fondacije ADRA možete se informisati o ostalim dostupnim načinima plaćanja.

NAPOMENA: Prema zakonodavnom okviru Republike Srbije uplate preko PayPal-a nisu moguće među rezidentima te odgovornost snosi uplatilac.Situacija na terenu će diktirati i potebe. Neće svakome biti potreban isti vid podrške. Podržavaoce ćemo blagovremeno izveštavati.

Na ovoj stranici ćete dobijati redovne kratke i konkretne izveštaje o efektima podrške koje ćemo zajednički pružati unesrećenima.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  ADRA Website:  http://adra.org.rs/ Kontakt:  office@adra.org.rs

ADRA je humanitarna i razvojna organizacija Hrišćanske adventističke crkve koja na teritoriji Srbije radi od 1990. godine (https://adra.org.rs). Naši terenski radnici zajedno sa partnerskim organizacijama nastavljaju da pružaju podršku beskućnicima i kroz informisanje, psihološku podršku, posredovanje u komunikaciji, savetovanje, zastupanje kod nadležnih organa, upućivanje, traženjem trajnijih rešenja u smislu stabilnijih dohodaka i krova nad glavom.

Sanja Jevremovic3.000,00 RSD

Commercial Developments doo 588.812,00 RSD

Nada Calic5.875,00 RSD

Svetlana Barjaktarevic20.000,00 RSD

Lidija Djordjevic Runic25.000,00 RSD

Mirjana Bozic1.000,00 RSD

Dalibor Avramovic12.000,00 RSD

Jelisaveta Vidakovic4.000,00 RSD

Sasa Cirkovic2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Milos Zivkovic2.000,00 RSD

Milekic Mara5.000,00 RSD

Katica Molnar3.000,00 RSD

Ana Palkovic2.000,00 RSD

Estera Paunic50.000,00 RSD

Rozalija Kovac1.000,00 RSD

Elvira Palkovic1.000,00 RSD

Predrag Sormaz2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Vasko Lukinic3.000,00 RSD

Ana Radakovic Djukic1.000,00 RSD

Anonimno 50.000,00 RSD

Branislava Vladisavljevic6.000,00 RSD

Minja Bogavac1.000,00 RSD

Anonimno 11.750,00 RSD

Anonimno 5.875,00 RSD

Mileva Topalovic3.500,00 RSD

Dani Margit10.000,00 RSD

Ljudmila Stojanović2.000,00 RSD

Violeta Marković12.000,00 RSD

Krov SZR5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Veselin Stijovic3.000,00 RSD

Maja Vracarevic2.000,00 RSD

Dragan Djukanovic500,00 RSD

Bosa Djurdjic 5.881,00 RSD

Dragana Tomcic11.762,00 RSD

Mirjana Eric3.000,00 RSD

Milena Avramovic Bjelica10.000,00 RSD

Ferenc Keckeme2.000,00 RSD

Jelena Bogojevic28.500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Gerhard Salzer6.000,00 RSD

Silvana Atanasovska10.116,00 RSD

Goran Atanasovski9.998,00 RSD

Robert Madjar1.000,00 RSD

Brankica Tikvicki3.000,00 RSD

Andrijana Mladenovic2.500,00 RSD

Erzebet Pejic Tukuljac2.000,00 RSD

Aleksandra Zdravkovic1.000,00 RSD

Hana Kukucka1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno2.353,00 RSD

Anonimno1.176,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Milos Jankovic4.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno20.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Evan Tracz5.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Nemanja Klisara1.000,00 RSD

Gerhard Salzer6.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Maja Samardzija5.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno 152.880,00 RSD

Milos Jankovic1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Milan Savovic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Danilo Curcic5.000,00 RSD