Podržite osnivanje prvog digitalnog arhiva građanskih protesta!


komentara

IZVEŠTAJ [26. februar 2024. godine]

Januar je bio posvećen planiranju strukture i sadržaja sajta, dok smo u februaru pripremili materijale za sajt, uključujući tehničku pripremu materijala sa protesta i javnih skupova. Tokom februara smo takođe uspešno nabavili planiranu opremu, osim štapa za GoPro kameru koji se očekuje tokom narednih nedelja. Trenutno radimo na edukativnom toolkit-u koji će biti deo sajta.

Planirano je da sav do sada pripremljen materijal bude postavljen na sajt do kraja februara, uz grafičko oblikovanje. Takođe, pripremamo se za promociju sajta na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, zakazanu za 14. mart 2024. godine, kao deo ciklusa tribina "Nije Filozofski ćutati". Učesnici tribine su već dogovoreni, a moderatorka će biti istoričarka Dubravka Stojanović.

Tokom ovog perioda, nastavljamo praćenje javnih skupova i objavljivanje procena posećenosti na društvenim mrežama. Radujemo se regionalnoj vidljivosti, posebno ističući prenose hrvatskih medija nakon procene posećenosti protesta u Zagrebu 17. februara. Ovim smo uspešno proširili našu misiju i van granica Srbije, doprinoseći regionalnoj društveno-političkoj komunikaciji.

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

Pravo na mirno okupljanje jedno je od osnovnih ljudskih prava, garantovano u čl. 20 Univerzalne deklaracije UN o ljudskim pravima, kao i u čl. 54 Ustava Republike Srbije.

U društvenim okolnostima u kojima se nalazi naša zemlja, sa urušenim i uništenim institucijama sistema, veliki deo stanovništva nema drugi kanal komunikacije za zaštitu svojih interesa osim javnog okupljanja na ulici. Zato smo poslednjih godina svedoci raznih vrsta protesta i ispoljavanja nezadovoljstva, a bilo je i nekoliko dugotrajnih serija velikih građanskih protesta u Beogradu i širom Srbije.

Prirodno, u takvim okolnostima javlja se pitanje: koliko zaista ljudi učestvuje u tim događajima?Krajem 2018. godine, tokom tada započetih protesta "Stop krvavim košuljama" (kasnije "1 od 5 miliona"), sreli smo se na ulici kao prijatelji koji su, nezavisno jedni od drugih, pokušavali da utvrde tačan broj učesnika tih protesta. Zasićeni medijskim preterivanjima naviše ili naniže, u potrazi za realnim brojkama koristili smo različite tehnike, a dolazili smo do istih rezultata. I naravno, pokazalo se da su te stvarne brojke uvek negde između procena koje iznose sukobljene strane.

Usput smo otkrili da ima još veliki broj drugih ljudi koji bi takođe voleli da znaju realne brojke. Tako je osnovana Fejsbuk grupa Fan klub protesta, koja je postala jedinstveni onlajn forum za kulturnu i civilizovanu debatu o protestima kao obliku građanskog aktivizma – ali i vrlo prepoznatljiv i medijski citiran izvor objektivnih procena broja učesnika javnih skupova.

Sve naše procene zasnovane su na neposrednom brojanju sa foto i video snimaka, što neretko zahteva sate predanog i napornog rada. Snimke pravimo sami ili nam šalju dopisni članovi Fan kluba protesta koji prisustvuju raznim skupovima, ili ih tražimo po internetu. I onda strpljivo brojimo, pa objavimo rezultate.Posle velikog interesovanja za naše procene tokom protesta "Srbija protiv nasilja", osnovali smo udruženje Arhiv javnih skupova. Misija udruženja je da napravimo digitalni arhiv protesta i drugih javnih skupova, dostupan svim zainteresovanim građanima. Duboko verujemo da bi jedan takav onlajn arhiv imao veliku naučnu, ali i emotivnu vrednost.

Materijal koji smo do sada obradili predstavlja dragocen resurs za temeljito istraživanje istorije i  efikasnosti građanskog aktivizma. Mi smo voljni da tom istraživanju doprinesemo arhiviranjem tog materijala i objektivnim procenama. Naš arhiv bio bi potpuno otvoren za saradnju sa svim naučnim institucijama i pojedincima koje zanima tema građanskog aktivizma na ulici, kao i za one koji žele da se iz sentimentalnih razloga podsete događaja u kojima su učestvovali.Arhiv kakav zamišljamo bio bi formiran kao veb sajt, sa pratećim Jutjub kanalom i besplatnim edukativnim paketom "Građanski merač skupova", za sve koji su zainteresovani da i sami procenjuju veličinu javnih skupova u svojoj sredini. Svako bi pomoću tih alata i sačuvane dokumentacije mogao da nam bude dragocena pomoć, jer ima mnogo društvenih događaja i protesta u zemlji i u svetu za koje postoji javno interesovanje, a mi ne stižemo sve da obradimo.

Isto tako, svako ko je u posedu odgovarajućeg vizuelnog materijala, posebno iz medijski manje pokrivenih sredina, mogao bi da bude saradnik i kontributor Arhiva, omogućivši nam da dokumentujemo i događaje van radara medijske pažnje.

Mi verujemo u važnost istine i naučnog metoda, pogotovo u aktuelnoj epohi post-istine, i veoma nam je stalo da makar one najočiglednije stvari ostanu vidljive u magli manipulacije i preterivanja. Ovaj projekat je zato i borba za dostojanstvo činjenica.Naš tim čine administratori Fejsbuk grupe Fan klub protesta i osnivači Arhiva javnih skupova:

Aleksandar Gubaš, kulturni aktivista i novinar, urednik nekoliko podkasta o protestima, građanskom aktivizmu i nezavisnoj kulturi, kao i bloga Knjigoskop o književnosti za decu i mlade, pasionirani brojač demonstranata od 1991.

Vladimir Nikolić, vizuelni umetnik, profesor Fakulteta likovnih umetnosti, jedan od aktera Studentskog protesta 1996/97, posebno zainteresovan za softversku analizu video materijala sa protesta.

Dušan Čavić, medijski aktivista, koautor popularne video serije Marka Žvaka, snimatelj nekih od ključnih protesta tokom poslednje decenije.Za osnivanje arhiva kakvog bismo želeli treba nam vaša podrška! Da bismo pokrenuli digitalni arhiv građanskih protesta potrebno je da sakupimo 339.000 RSD koji će biti utrošeni na sledeći način:

→ laptop MacBook Air (za potrebe obrade i analize fajlova velike rezolucije): 130.000 RSD

eksterni hard diskovi 2 x 4 TB (za potrebe pohranjivanja masivnog vizuelnog materijala): 28.000 RSD

adapteri za MacBook (za potrebe međusobnog povezivanja arhivskog sistema): 12.000 RSD

GoPro kamera (za video dokumentovanje skupova po svim vremenskim uslovima, u dobroj rezoluciji i sa širokim vidnim poljem): 57.000 RSD

rezervni pribor i oprema za kameru: 12.000 RSD

produkcija početnog sadržaja sajta, s edukativnim paketom: 100.000 RSD

UKUPNO: 339.000 RSD

Obezbeđivanjem ovog budžeta, bili bismo u mogućnosti da uspešno nastavimo našu misiju objektivnog procenjivanja društvenih događaja, i da to dignemo na jedan još ozbiljniji nivo, uključivanjem i edukacijom nacionalne i regionalne mreže saradnika u ovom jedinstvenom naučnom projektu. Početak rada Arhiva bio bi 1. mart 2024. godine.

Našu kampanju možete podržati na nekoliko načina:

→ Donacijom putem platforme Donacije.rs

→ Uplatom na tekući račun Arhiva javnih skupova→ Deljenjem naših objava na društvenim mrežama Facebook, Instagram, X (Twitter)  i pozivanjem prijatelja da doniraju

////////////////////////////////

Support first digital archive of civil protests!

Sometimes we have to defend our rights and interests by engaging in protests or rallies. Mass expressions of public discontent – or joy, as the case may be – sometimes take place out in the open, on the street.

Naturally, the question that always comes up in such situations is „How many people have really attended the event?“

We are three friends from Serbia who, independently from one another, tried to find a precise way of estimating crowd numbers at numerous rallies in the city we live in: Belgrade, Serbia. And it just so happened that, even though we were using different methodologies, our results always matched one another: we all came up with the same number. Inspired by this, in 2019 we founded the Protest Fan Club (Fan klub protesta), a Serbian-language Facebook group that gathers people who want to learn about real numbers generated by reliable crowd estimates.

Since then, the Protest Fan Club has grown into a unique online forum for a serious and decent discussion about protests as a form of civic activism.

After our group reached more than 6,000 members and drew remarkable public interest during the "Stop the Violence" protests in Serbia, we founded the Public Assemblies Archive (Arhiv javnih skupova), a civil society organisation, the main mission of which is to establish an online archive of public protests and other street assemblies. Apart from being an open access platform, this archive is designed to have profound value for anyone interested in studying large group political behaviour, as well as sentimental value for those involved in archived events.

Besides archiving the material from protests in Serbia, our archive will regularly publish official crowd size estimates for protests and other public assemblies worldwide, for which we are able to obtain visual material suitable for attendees’ counting. All our estimates are based on direct head-counting from photos and videos. This is labour-intensive and often takes hours. We obtain the material by video recording the events, or else we receive it through our network of collaborators, or find it on the internet. And then we patiently count and publish the results.

The form of the archive will be a website connected to its own YouTube channel, and it will provide a "Citizen Crowd Estimator", a free toolkit for anyone interested in reliable crowd estimation. This site will also constitute the core of a network of contributors, who will collaborate with us by helping us with the head-count or by sending us their own photos and footage, particularly from protests less covered by the mainstream media.

We believe in the importance of truth and in empirical methodology, especially in the post-truth world, and especially when it comes to such hotly contested facts such as protest crowd size – something that is easily measurable by even the simplest scientific methods. Our aim is to combat mythomania and media exaggerations (or underestimations) in this field, and to protect the dignity of facts. This is why we want to create the Public Assemblies Archive.

To make this happen, we need to purchase the necessary equipment and create the "Citizen Crowd Estimator" toolkit. Our total budget is 339.000 RSD (≈2.890 EUR), to cover the following expenses:

→ MacBook Air laptop (for processing high resolution media files): 130.000 RSD (≈1.100 EUR)

→ external hard drives 2 x 4 TB (for storage of massive media files): 28.000 RSD (≈240 EUR)

→ MacBook adapters (for internal connecting of the Archive): 12.000 RSD (≈100 EUR)

→ GoPro camera (for video recording of public assemblies in all weather conditions, with high resolution and wide angle): 57.000 RSD (≈490 EUR)

→ accessories for GoPro: 12.000 RSD (≈100 EUR)

→ creating the "Citizen Crowd Estimator" toolkit: 100.000 RSD (≈860 EUR)

Total: 339.000 RSD (≈2.890 EUR)

We need your support in this fundraising effort!

With this budget, we will be able to successfully continue our mission of generating objective estimates of social and political gatherings, and raise that mission to an even more serious level, by engaging with and educating a wide network of contributors. Our aim is to launch the archive by March 1, 2024, and to immediately add its English-language version.

You can support our campaign by clicking on the DONIRAJ button, where you can choose the currency and the amount you would like to gift us.

Thank you for your support!

Please share this plea with others!

Yours,

Public Assemblies Archive, Serbia

Podržite osnivanje prvog digitalnog arhiva građanskih protesta!


komentara

351.677,00 RSD

donirano od 106 donatora za 23 dana

To je 104% od cilja od 339.000 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 12.677 RSD

Uspešno završen 06.12.2023 - 30.12.2023 (23 dana)

IZVEŠTAJ [26. februar 2024. godine] Januar je bio posvećen planiranju strukture i sadržaja sajta, dok smo u februaru pripremili materijale za sajt, uključujući tehničku pripremu materijala sa protesta i javnih skupova. Tokom februara smo takođe uspešno nabavili planiranu opremu, osim […]

Opis projekta

IZVEŠTAJ [26. februar 2024. godine]

Januar je bio posvećen planiranju strukture i sadržaja sajta, dok smo u februaru pripremili materijale za sajt, uključujući tehničku pripremu materijala sa protesta i javnih skupova. Tokom februara smo takođe uspešno nabavili planiranu opremu, osim štapa za GoPro kameru koji se očekuje tokom narednih nedelja. Trenutno radimo na edukativnom toolkit-u koji će biti deo sajta.

Planirano je da sav do sada pripremljen materijal bude postavljen na sajt do kraja februara, uz grafičko oblikovanje. Takođe, pripremamo se za promociju sajta na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, zakazanu za 14. mart 2024. godine, kao deo ciklusa tribina "Nije Filozofski ćutati". Učesnici tribine su već dogovoreni, a moderatorka će biti istoričarka Dubravka Stojanović.

Tokom ovog perioda, nastavljamo praćenje javnih skupova i objavljivanje procena posećenosti na društvenim mrežama. Radujemo se regionalnoj vidljivosti, posebno ističući prenose hrvatskih medija nakon procene posećenosti protesta u Zagrebu 17. februara. Ovim smo uspešno proširili našu misiju i van granica Srbije, doprinoseći regionalnoj društveno-političkoj komunikaciji.

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

Pravo na mirno okupljanje jedno je od osnovnih ljudskih prava, garantovano u čl. 20 Univerzalne deklaracije UN o ljudskim pravima, kao i u čl. 54 Ustava Republike Srbije.

U društvenim okolnostima u kojima se nalazi naša zemlja, sa urušenim i uništenim institucijama sistema, veliki deo stanovništva nema drugi kanal komunikacije za zaštitu svojih interesa osim javnog okupljanja na ulici. Zato smo poslednjih godina svedoci raznih vrsta protesta i ispoljavanja nezadovoljstva, a bilo je i nekoliko dugotrajnih serija velikih građanskih protesta u Beogradu i širom Srbije.

Prirodno, u takvim okolnostima javlja se pitanje: koliko zaista ljudi učestvuje u tim događajima?Krajem 2018. godine, tokom tada započetih protesta "Stop krvavim košuljama" (kasnije "1 od 5 miliona"), sreli smo se na ulici kao prijatelji koji su, nezavisno jedni od drugih, pokušavali da utvrde tačan broj učesnika tih protesta. Zasićeni medijskim preterivanjima naviše ili naniže, u potrazi za realnim brojkama koristili smo različite tehnike, a dolazili smo do istih rezultata. I naravno, pokazalo se da su te stvarne brojke uvek negde između procena koje iznose sukobljene strane.

Usput smo otkrili da ima još veliki broj drugih ljudi koji bi takođe voleli da znaju realne brojke. Tako je osnovana Fejsbuk grupa Fan klub protesta, koja je postala jedinstveni onlajn forum za kulturnu i civilizovanu debatu o protestima kao obliku građanskog aktivizma – ali i vrlo prepoznatljiv i medijski citiran izvor objektivnih procena broja učesnika javnih skupova.

Sve naše procene zasnovane su na neposrednom brojanju sa foto i video snimaka, što neretko zahteva sate predanog i napornog rada. Snimke pravimo sami ili nam šalju dopisni članovi Fan kluba protesta koji prisustvuju raznim skupovima, ili ih tražimo po internetu. I onda strpljivo brojimo, pa objavimo rezultate.Posle velikog interesovanja za naše procene tokom protesta "Srbija protiv nasilja", osnovali smo udruženje Arhiv javnih skupova. Misija udruženja je da napravimo digitalni arhiv protesta i drugih javnih skupova, dostupan svim zainteresovanim građanima. Duboko verujemo da bi jedan takav onlajn arhiv imao veliku naučnu, ali i emotivnu vrednost.

Materijal koji smo do sada obradili predstavlja dragocen resurs za temeljito istraživanje istorije i  efikasnosti građanskog aktivizma. Mi smo voljni da tom istraživanju doprinesemo arhiviranjem tog materijala i objektivnim procenama. Naš arhiv bio bi potpuno otvoren za saradnju sa svim naučnim institucijama i pojedincima koje zanima tema građanskog aktivizma na ulici, kao i za one koji žele da se iz sentimentalnih razloga podsete događaja u kojima su učestvovali.Arhiv kakav zamišljamo bio bi formiran kao veb sajt, sa pratećim Jutjub kanalom i besplatnim edukativnim paketom "Građanski merač skupova", za sve koji su zainteresovani da i sami procenjuju veličinu javnih skupova u svojoj sredini. Svako bi pomoću tih alata i sačuvane dokumentacije mogao da nam bude dragocena pomoć, jer ima mnogo društvenih događaja i protesta u zemlji i u svetu za koje postoji javno interesovanje, a mi ne stižemo sve da obradimo.

Isto tako, svako ko je u posedu odgovarajućeg vizuelnog materijala, posebno iz medijski manje pokrivenih sredina, mogao bi da bude saradnik i kontributor Arhiva, omogućivši nam da dokumentujemo i događaje van radara medijske pažnje.

Mi verujemo u važnost istine i naučnog metoda, pogotovo u aktuelnoj epohi post-istine, i veoma nam je stalo da makar one najočiglednije stvari ostanu vidljive u magli manipulacije i preterivanja. Ovaj projekat je zato i borba za dostojanstvo činjenica.Naš tim čine administratori Fejsbuk grupe Fan klub protesta i osnivači Arhiva javnih skupova:

Aleksandar Gubaš, kulturni aktivista i novinar, urednik nekoliko podkasta o protestima, građanskom aktivizmu i nezavisnoj kulturi, kao i bloga Knjigoskop o književnosti za decu i mlade, pasionirani brojač demonstranata od 1991.

Vladimir Nikolić, vizuelni umetnik, profesor Fakulteta likovnih umetnosti, jedan od aktera Studentskog protesta 1996/97, posebno zainteresovan za softversku analizu video materijala sa protesta.

Dušan Čavić, medijski aktivista, koautor popularne video serije Marka Žvaka, snimatelj nekih od ključnih protesta tokom poslednje decenije.Za osnivanje arhiva kakvog bismo želeli treba nam vaša podrška! Da bismo pokrenuli digitalni arhiv građanskih protesta potrebno je da sakupimo 339.000 RSD koji će biti utrošeni na sledeći način:

→ laptop MacBook Air (za potrebe obrade i analize fajlova velike rezolucije): 130.000 RSD

eksterni hard diskovi 2 x 4 TB (za potrebe pohranjivanja masivnog vizuelnog materijala): 28.000 RSD

adapteri za MacBook (za potrebe međusobnog povezivanja arhivskog sistema): 12.000 RSD

GoPro kamera (za video dokumentovanje skupova po svim vremenskim uslovima, u dobroj rezoluciji i sa širokim vidnim poljem): 57.000 RSD

rezervni pribor i oprema za kameru: 12.000 RSD

produkcija početnog sadržaja sajta, s edukativnim paketom: 100.000 RSD

UKUPNO: 339.000 RSD

Obezbeđivanjem ovog budžeta, bili bismo u mogućnosti da uspešno nastavimo našu misiju objektivnog procenjivanja društvenih događaja, i da to dignemo na jedan još ozbiljniji nivo, uključivanjem i edukacijom nacionalne i regionalne mreže saradnika u ovom jedinstvenom naučnom projektu. Početak rada Arhiva bio bi 1. mart 2024. godine.

Našu kampanju možete podržati na nekoliko načina:

→ Donacijom putem platforme Donacije.rs

→ Uplatom na tekući račun Arhiva javnih skupova→ Deljenjem naših objava na društvenim mrežama Facebook, Instagram, X (Twitter)  i pozivanjem prijatelja da doniraju

////////////////////////////////

Support first digital archive of civil protests!

Sometimes we have to defend our rights and interests by engaging in protests or rallies. Mass expressions of public discontent – or joy, as the case may be – sometimes take place out in the open, on the street.

Naturally, the question that always comes up in such situations is „How many people have really attended the event?“

We are three friends from Serbia who, independently from one another, tried to find a precise way of estimating crowd numbers at numerous rallies in the city we live in: Belgrade, Serbia. And it just so happened that, even though we were using different methodologies, our results always matched one another: we all came up with the same number. Inspired by this, in 2019 we founded the Protest Fan Club (Fan klub protesta), a Serbian-language Facebook group that gathers people who want to learn about real numbers generated by reliable crowd estimates.

Since then, the Protest Fan Club has grown into a unique online forum for a serious and decent discussion about protests as a form of civic activism.

After our group reached more than 6,000 members and drew remarkable public interest during the "Stop the Violence" protests in Serbia, we founded the Public Assemblies Archive (Arhiv javnih skupova), a civil society organisation, the main mission of which is to establish an online archive of public protests and other street assemblies. Apart from being an open access platform, this archive is designed to have profound value for anyone interested in studying large group political behaviour, as well as sentimental value for those involved in archived events.

Besides archiving the material from protests in Serbia, our archive will regularly publish official crowd size estimates for protests and other public assemblies worldwide, for which we are able to obtain visual material suitable for attendees’ counting. All our estimates are based on direct head-counting from photos and videos. This is labour-intensive and often takes hours. We obtain the material by video recording the events, or else we receive it through our network of collaborators, or find it on the internet. And then we patiently count and publish the results.

The form of the archive will be a website connected to its own YouTube channel, and it will provide a "Citizen Crowd Estimator", a free toolkit for anyone interested in reliable crowd estimation. This site will also constitute the core of a network of contributors, who will collaborate with us by helping us with the head-count or by sending us their own photos and footage, particularly from protests less covered by the mainstream media.

We believe in the importance of truth and in empirical methodology, especially in the post-truth world, and especially when it comes to such hotly contested facts such as protest crowd size – something that is easily measurable by even the simplest scientific methods. Our aim is to combat mythomania and media exaggerations (or underestimations) in this field, and to protect the dignity of facts. This is why we want to create the Public Assemblies Archive.

To make this happen, we need to purchase the necessary equipment and create the "Citizen Crowd Estimator" toolkit. Our total budget is 339.000 RSD (≈2.890 EUR), to cover the following expenses:

→ MacBook Air laptop (for processing high resolution media files): 130.000 RSD (≈1.100 EUR)

→ external hard drives 2 x 4 TB (for storage of massive media files): 28.000 RSD (≈240 EUR)

→ MacBook adapters (for internal connecting of the Archive): 12.000 RSD (≈100 EUR)

→ GoPro camera (for video recording of public assemblies in all weather conditions, with high resolution and wide angle): 57.000 RSD (≈490 EUR)

→ accessories for GoPro: 12.000 RSD (≈100 EUR)

→ creating the "Citizen Crowd Estimator" toolkit: 100.000 RSD (≈860 EUR)

Total: 339.000 RSD (≈2.890 EUR)

We need your support in this fundraising effort!

With this budget, we will be able to successfully continue our mission of generating objective estimates of social and political gatherings, and raise that mission to an even more serious level, by engaging with and educating a wide network of contributors. Our aim is to launch the archive by March 1, 2024, and to immediately add its English-language version.

You can support our campaign by clicking on the DONIRAJ button, where you can choose the currency and the amount you would like to gift us.

Thank you for your support!

Please share this plea with others!

Yours,

Public Assemblies Archive, Serbia

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Arhiv javnih skupova Website:  https://javniskupovi.org/ Kontakt:  arhivjavnihskupova@gmail.com

Arhiv javnih skupova je udruženje koje su u julu 2023. osnovali administratori Fejsbuk grupe Fan klub protesta. Ova grupa je osnovana 2019. godine za zainteresovane građane koji su želeli da saznaju nepristrasne procene o broju učesnika tadašnjih protesta "1 od 5 miliona", kao i o drugim protestima koji su organizovani u zemlji i svetu. Za četiri godine postojanja, grupa je postala jedinstveni onlajn forum za kulturnu i civilizovanu debatu o protestima kao obliku građanskog aktivizma, ali i vrlo prepoznatljiv i citiran izvor objektivnih procena posećenosti javnih skupova, zasnovanih na neposrednom brojanju sa foto i video snimaka.

Vladimir Petrović3.000,00 RSD

Milica Miražić2.000,00 RSD

Snežana Baralić2.000,00 RSD

Iva Bubanja1.000,00 RSD

Milica Batričević2.500,00 RSD

Ema Mimica2.000,00 RSD

Aleksandra Kurilić1.000,00 RSD

Drago Radan1.000,00 RSD

Viktorija Filipovic3.000,00 RSD

Staša Lukić1.000,00 RSD

Miloš Injac3.000,00 RSD

Luka Tillinger5.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Srećko Šekeljić2.000,00 RSD

Mile Lacković2.000,00 RSD

Miloš Radivojša2.000,00 RSD

Sloba Marković3.000,00 RSD

Miran Pogačar1.000,00 RSD

Matija Božanić3.000,00 RSD

Anonimno5.859,00 RSD

Una Ciric1.000,00 RSD

zoe gudović2.343,00 RSD

Aleksandra Rašić2.000,00 RSD

Tamara Smidling1.500,00 RSD

Srdan Simic1.000,00 RSD

Aleksander Baucal3.000,00 RSD

Dušica Božović2.343,00 RSD

Danijela Milovanović Rodić2.000,00 RSD

Zorana Josipovic2.343,00 RSD

Sandra Bakić Topalović500,00 RSD

dragoslav majdanac2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Ana Vidic5.000,00 RSD

Sonja Stojanovic Gajic5.000,00 RSD

Petar Božović2.000,00 RSD

Udruženje građana UZINAT5.000,00 RSD

Gordana Starčević1.000,00 RSD

Miljana Zejak2.000,00 RSD

Vesna Stepanović1.500,00 RSD

Šarlo 0111 30.000,00 RSD

Aleksandar Salapura2.000,00 RSD

Srđan Strajnić1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Srdjan Dinić1.000,00 RSD

Saša Zorić1.000,00 RSD

Slobodanka Matković1.000,00 RSD

Aleksandar Tomic2.000,00 RSD

Slobodan Tomic2.000,00 RSD

Ivana Marković 3.000,00 RSD

Maja Veselinovic2.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Darko Perović5.000,00 RSD

Emilija Milenkovic1.000,00 RSD

Vesna Gošović2.000,00 RSD

Ivana Randjelovic2.000,00 RSD

Anonimno585,00 RSD

Oliver Tošković1.000,00 RSD

MARIJAN JANKO2.343,00 RSD

Miloš Svirčev1.000,00 RSD

Vladimir Dragaš5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Iva Cukic3.000,00 RSD

Kaca Dimitrijevic1.000,00 RSD

Ivan Lalic1.000,00 RSD

Slobodan Marković5.000,00 RSD

Anonimno11.717,00 RSD

Gordana Gigov500,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Žarko Šunderić2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Svetlana Kijevcanin3.000,00 RSD

Vesna Kukić3.000,00 RSD

Uroš Begović3.000,00 RSD

Ivana Mikic54.396,00 RSD

Bojan Raičević3.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Marijana Cvetković Marković1.500,00 RSD

Goran Limić3.390,00 RSD

Nada Korać3.000,00 RSD

Olivera Radovanović1.000,00 RSD

Mirjana Stojadinović5.000,00 RSD

Miloš Stošić1.500,00 RSD

Jelena Kodić Aloui3.000,00 RSD

Jelena Radovic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Ivan Milošević 1.000,00 RSD

Saša Radović Nikolić 2.000,00 RSD

Zorana Zlatić1.000,00 RSD

Radovan Cicvarić2.000,00 RSD

Joris Zantvoort Damnjanović 3.000,00 RSD

Tamara Nikolić5.000,00 RSD

Mila Stanković 500,00 RSD

Ljubica Sljukic3.515,00 RSD

Dragica Mujković 1.000,00 RSD

Feodora Gubaš2.343,00 RSD

Goran Lišić1.000,00 RSD

Dejan Savić5.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Maša Plješković11.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Dušan Čavić3.000,00 RSD

Marija Rodic1.000,00 RSD