OBEZBEDIMO USLUGU PERSONALNE ASISTENCIJE OSOBAMA SA INVALIDITETOM U NOVOM SADU I SUBOTICI


komentara

Centar "Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu od 2008, jednoj korisnici u Subotici od februara 2018. bez finansijskog učešća Grada, jer je korisnica u postupku ostvarivanja prava na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, a asisencija joj je neophodna, i jednoj studentkinji Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kojoj trećinu troškova usluge pokriva Grad Doboj.

Budući da je Grad Novi Sad u junu ove godine finansirao troškove doprinosa, potrebno je da obezbedimo sredstva za 2 još uvek neisplaćene junske neto plate i 12 mesečnih bruto zarada personalnog asistenta/tkinje u periodu od oktobra 2019. do februara 2020. u ukupnom iznosu od 812.039 RSD.Ko su personalni asistenti/kinje? Oni su zaposlene osobe koje asistiraju u svim aktivnostima koje osobe sa invaliditetom ne mogu da obave same. Uz podršku sugrađana/ki, ljudi iz drugih zemalja i brojnih privrednika, u prethodne 2 kampanje obezbedili smo preko 1,5 miliona dinara.

Nakon 6,5 godina zagovaranja od strane Centra, Grad Novi Sad u novembru 2019. godine usvojio je Odluku o izmeni Odluke socijalne zaštite Grada kojom se predviđa organizacija i finansiranje ove usluge u trajanju od 20 do 40 sati nedeljno iz namenske budžetske linije za usluge socijalne zaštite. Puna primena Odluke najavljena je za mart 2020.Ovu kampanju pokrećemo pre svega da bismo uz preostale junske zarade premostili prva 2 meseca 2020. godine kako bi se obezbedio kontinuitet usluga trima korisnicama u Novom Sadu koje imaju celodnevnu potrebu za njom i dok se ne završi postupak revizije prava na naknadu za tuđu negu i pomoć korisnici iz Subotice, u slučaju da joj bude odobren uvećan dodatak, što predstavlja zakonski preduslov za korišćenje ove usluge. Kampanja će doprineti informisanju javnosti o neophodnosti optimalnog ulaganja u ovu uslugu, bez čega su ugrožene i osobe kojima je potrebna i osobe koje je direktno pružaju. Primera radi, u slučaju odobravanja usluge, Grad Subotica sufinansiraće je iznosom od 10.000,00 dinara, a bruto troškovi zarade za mesečni neto od 35.000,00 dinara sa putnim troškovima iznose 58.509,00 dinara.Personalni asistent nije neko ko osobu sa invaliditetom podigne iz kreveta, obuče i stavi je pred prozor da kroz njega gleda ceo dan. Personalni asistent je neko ko drugoj osobi omogućava da živi samostalno, ostvari sve svoje planove i ciljeve i ravnopravno učestvuje u društvu.

Meni personalne asistentkinje omogućavaju ne samo da obavim najosnovnije ljudske potrebe koje, činjenica je, bez asistencije ne bih mogla (počevši od ustajanja iz kreveta), već i da se bavim poslom za koji sam se školovala, pored toga i društvenim aktivizmom i volonterskim radom, kao i da izlazim, družim se, putujem... Najkraće i možda i najtačnije rečeno, asistencija mi je omogućila da u svakom trenutku i svakoj situaciji stvarno budem ono što jesam - svesna, svoja, nezavisna i slobodna. Neću preterati ako kažem da je personalna asistencija za mene život“ – Dragana Marković, potpredsednica Centra i korisnica usluge personalne asistencije.Vašoj donacijom obezbeđujete kontinuitet usluge dok ne budu završene neophodne procedure da ona bude trajno obezbeđena u skladu sa zakonskim minimumom. Za optimalan nivo usluge predstoji nam dalji zagovarački rad dok ne dođemo do toga da procena potrebe za uslugom i novac za nju prate korisnika/cu i pronalazak još jednog trajnog izvora finansiranja dok do ove promene ne dođe.

Kampanju možete podržati online donacijom preko platforme donacije.rs ili uplatom na žiro račun Centra: 340-11001286-31 kod Erste Bank A.D.BUDŽET:

Bruto plata za 1 asistenta/kinju

35.000 (neto) + 20.935 RSD (porezi i doprinosi)

x 14 zarada u 2019. i 2020.

= 783.090 RSD

Markica za prevoz

5 x 2.574,00 RSD u Subotici

7 x 2.297 RSD u Novom Sadu

= 28.875,00 RSD

UKUPNO: 812.039 RSD

[IZVEŠTAJ - 23. jul 2020]

Kampanja https://www.donacije.rs/projekat/personalni-asistenti-2019/,  započela je 15.12 i trajala je 2,5 meseca. Donirali smo 843.593,00 din. i za 4% premašili ciljanu sumu. Poslednja donacija uplaćena je krajem marta. Učestvovalo je ukupno 34 donatora: 14 individualnih donatora, GO Crveni krst Novi Sad, Privredna komora Vojvodine, 9 preduzeća, 3 donacije bile su anonimne. Organizovane su 3 akcije prkupljanja sredstava:

- U petak, 27. 12. u 19 h u novosadskoj Sinagogi (Jevrejska 9) u okviru kampanje organizujemo novogodišwi koncert ruske romanse https://www.facebook.com/events/778354415903415/
Ulaznice po ceni od 400,00 din. prodavane su u Muzičkoj omladini Novog Sada.

- Povodom 18 godina od osnivanja Centra "Živeti uspravno" u okviru kampanje 25. februara 2020.organizovano je Veče s Brankom Pražićem u Galeriji Matice srpske : https://www.facebook.com/events/267030807617201

- Na inicijativu volonterke Centra zaposleni/e u Preduzeću Metalija doo prikupili su deo sredstava

U okviru kampanje pokrenuli smo i FB stranicu KNJIGOM ZA PERSONALNU ASISTENCIJU jer je povodom Večeri ruske poezije  i romanske IK  PROMETEJ poklonila Centru deo svojih izdanja, a deo novosadskih izdavača za Poetarijum na ovu temu održan 30.11. u okviru koga je nastala zajednička pesma o personalnoj asistenciji. Knjigu je kupila samo jedna osoba. Stranica je aktivna nakon kampanje. Knjige nismo prodavali u toku vanrednog stanja.

Donirana sredstva utrošena na zarade troje asistenata u Novom Sadu (jednog u junu 2019, jedne asistentkinje u periodu januar-mart 2020 koja radi vikendom i dveju u martu 2020, od kojih je jedna angažovana jer je CSR sveo svoje dnevne usluge u zajednici na jednom nedeljno nakon proglašenja vanrednog  ) i za asistenciju jedne osobe u Subotici u periodu oktobar 2019-jun 2020. Takođe pokrivena su 23 puna troška asistentima/kinjama u Novom Sadu za januar-mart 2020. godine, čija se zarada finansira s direktne budžetske linije za uslugu personalne asistencije, ali ne i ostali troškovi koje Zakon o radu i Pravilnik o bližim uslovia i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite nalažu. Njih je većim delom u periodu januar-april i troškove rada stručnog radnika i kancelarijske troškove u period januar-jun 2020. pokrila resorna gradska uprava kroz konkurs za programe u oblasti socijalne zaštite od interesa za Grad Novi Sad, koje sprovode Udruženja građana.

Kao rezultat zagovaranja naročito na osnovu iskustva u toku vanrednog stanja usled redukcije usluga u zajednici Grad Novi Sad radi na pronalaženju modaliteta da se obezedi optimalni obim ussluge. Radimo na obezbeđvanju ostatka sredstava.  Ostaje da obezbedimo iznos od 512.500,00 din. za junske troškove u Novom Sadu i 48.000,00 din. mesečno u Subotici u drugoj polovini 2020.

OBEZBEDIMO USLUGU PERSONALNE ASISTENCIJE OSOBAMA SA INVALIDITETOM U NOVOM SADU I SUBOTICI


komentara

843.593,00 RSD

donirano od 35 donatora za 76 dana

To je 104% od cilja od 812.039 RSD

 još
0
dana

Ciljana suma je premašena za 31.554 RSD

Uspešno završen 18.12.2019 - 04.03.2020 (76 dana)

Centar “Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu od 2008, jednoj korisnici u Subotici od februara 2018. bez finansijskog učešća Grada, jer je korisnica u postupku ostvarivanja prava na uvećani dodatak za tuđu negu […]

Opis projekta

Centar "Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu od 2008, jednoj korisnici u Subotici od februara 2018. bez finansijskog učešća Grada, jer je korisnica u postupku ostvarivanja prava na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, a asisencija joj je neophodna, i jednoj studentkinji Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kojoj trećinu troškova usluge pokriva Grad Doboj.

Budući da je Grad Novi Sad u junu ove godine finansirao troškove doprinosa, potrebno je da obezbedimo sredstva za 2 još uvek neisplaćene junske neto plate i 12 mesečnih bruto zarada personalnog asistenta/tkinje u periodu od oktobra 2019. do februara 2020. u ukupnom iznosu od 812.039 RSD.Ko su personalni asistenti/kinje? Oni su zaposlene osobe koje asistiraju u svim aktivnostima koje osobe sa invaliditetom ne mogu da obave same. Uz podršku sugrađana/ki, ljudi iz drugih zemalja i brojnih privrednika, u prethodne 2 kampanje obezbedili smo preko 1,5 miliona dinara.

Nakon 6,5 godina zagovaranja od strane Centra, Grad Novi Sad u novembru 2019. godine usvojio je Odluku o izmeni Odluke socijalne zaštite Grada kojom se predviđa organizacija i finansiranje ove usluge u trajanju od 20 do 40 sati nedeljno iz namenske budžetske linije za usluge socijalne zaštite. Puna primena Odluke najavljena je za mart 2020.Ovu kampanju pokrećemo pre svega da bismo uz preostale junske zarade premostili prva 2 meseca 2020. godine kako bi se obezbedio kontinuitet usluga trima korisnicama u Novom Sadu koje imaju celodnevnu potrebu za njom i dok se ne završi postupak revizije prava na naknadu za tuđu negu i pomoć korisnici iz Subotice, u slučaju da joj bude odobren uvećan dodatak, što predstavlja zakonski preduslov za korišćenje ove usluge. Kampanja će doprineti informisanju javnosti o neophodnosti optimalnog ulaganja u ovu uslugu, bez čega su ugrožene i osobe kojima je potrebna i osobe koje je direktno pružaju. Primera radi, u slučaju odobravanja usluge, Grad Subotica sufinansiraće je iznosom od 10.000,00 dinara, a bruto troškovi zarade za mesečni neto od 35.000,00 dinara sa putnim troškovima iznose 58.509,00 dinara.Personalni asistent nije neko ko osobu sa invaliditetom podigne iz kreveta, obuče i stavi je pred prozor da kroz njega gleda ceo dan. Personalni asistent je neko ko drugoj osobi omogućava da živi samostalno, ostvari sve svoje planove i ciljeve i ravnopravno učestvuje u društvu.

Meni personalne asistentkinje omogućavaju ne samo da obavim najosnovnije ljudske potrebe koje, činjenica je, bez asistencije ne bih mogla (počevši od ustajanja iz kreveta), već i da se bavim poslom za koji sam se školovala, pored toga i društvenim aktivizmom i volonterskim radom, kao i da izlazim, družim se, putujem... Najkraće i možda i najtačnije rečeno, asistencija mi je omogućila da u svakom trenutku i svakoj situaciji stvarno budem ono što jesam - svesna, svoja, nezavisna i slobodna. Neću preterati ako kažem da je personalna asistencija za mene život“ – Dragana Marković, potpredsednica Centra i korisnica usluge personalne asistencije.Vašoj donacijom obezbeđujete kontinuitet usluge dok ne budu završene neophodne procedure da ona bude trajno obezbeđena u skladu sa zakonskim minimumom. Za optimalan nivo usluge predstoji nam dalji zagovarački rad dok ne dođemo do toga da procena potrebe za uslugom i novac za nju prate korisnika/cu i pronalazak još jednog trajnog izvora finansiranja dok do ove promene ne dođe.

Kampanju možete podržati online donacijom preko platforme donacije.rs ili uplatom na žiro račun Centra: 340-11001286-31 kod Erste Bank A.D.BUDŽET:

Bruto plata za 1 asistenta/kinju

35.000 (neto) + 20.935 RSD (porezi i doprinosi)

x 14 zarada u 2019. i 2020.

= 783.090 RSD

Markica za prevoz

5 x 2.574,00 RSD u Subotici

7 x 2.297 RSD u Novom Sadu

= 28.875,00 RSD

UKUPNO: 812.039 RSD

[IZVEŠTAJ - 23. jul 2020]

Kampanja https://www.donacije.rs/projekat/personalni-asistenti-2019/,  započela je 15.12 i trajala je 2,5 meseca. Donirali smo 843.593,00 din. i za 4% premašili ciljanu sumu. Poslednja donacija uplaćena je krajem marta. Učestvovalo je ukupno 34 donatora: 14 individualnih donatora, GO Crveni krst Novi Sad, Privredna komora Vojvodine, 9 preduzeća, 3 donacije bile su anonimne. Organizovane su 3 akcije prkupljanja sredstava:

- U petak, 27. 12. u 19 h u novosadskoj Sinagogi (Jevrejska 9) u okviru kampanje organizujemo novogodišwi koncert ruske romanse https://www.facebook.com/events/778354415903415/
Ulaznice po ceni od 400,00 din. prodavane su u Muzičkoj omladini Novog Sada.

- Povodom 18 godina od osnivanja Centra "Živeti uspravno" u okviru kampanje 25. februara 2020.organizovano je Veče s Brankom Pražićem u Galeriji Matice srpske : https://www.facebook.com/events/267030807617201

- Na inicijativu volonterke Centra zaposleni/e u Preduzeću Metalija doo prikupili su deo sredstava

U okviru kampanje pokrenuli smo i FB stranicu KNJIGOM ZA PERSONALNU ASISTENCIJU jer je povodom Večeri ruske poezije  i romanske IK  PROMETEJ poklonila Centru deo svojih izdanja, a deo novosadskih izdavača za Poetarijum na ovu temu održan 30.11. u okviru koga je nastala zajednička pesma o personalnoj asistenciji. Knjigu je kupila samo jedna osoba. Stranica je aktivna nakon kampanje. Knjige nismo prodavali u toku vanrednog stanja.

Donirana sredstva utrošena na zarade troje asistenata u Novom Sadu (jednog u junu 2019, jedne asistentkinje u periodu januar-mart 2020 koja radi vikendom i dveju u martu 2020, od kojih je jedna angažovana jer je CSR sveo svoje dnevne usluge u zajednici na jednom nedeljno nakon proglašenja vanrednog  ) i za asistenciju jedne osobe u Subotici u periodu oktobar 2019-jun 2020. Takođe pokrivena su 23 puna troška asistentima/kinjama u Novom Sadu za januar-mart 2020. godine, čija se zarada finansira s direktne budžetske linije za uslugu personalne asistencije, ali ne i ostali troškovi koje Zakon o radu i Pravilnik o bližim uslovia i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite nalažu. Njih je većim delom u periodu januar-april i troškove rada stručnog radnika i kancelarijske troškove u period januar-jun 2020. pokrila resorna gradska uprava kroz konkurs za programe u oblasti socijalne zaštite od interesa za Grad Novi Sad, koje sprovode Udruženja građana.

Kao rezultat zagovaranja naročito na osnovu iskustva u toku vanrednog stanja usled redukcije usluga u zajednici Grad Novi Sad radi na pronalaženju modaliteta da se obezedi optimalni obim ussluge. Radimo na obezbeđvanju ostatka sredstava.  Ostaje da obezbedimo iznos od 512.500,00 din. za junske troškove u Novom Sadu i 48.000,00 din. mesečno u Subotici u drugoj polovini 2020.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Centar Živeti uspravno Website:  http://czuns.org Kontakt:  mima@czuns.org

Na temeljima pokreta za ljudska prava doprinosimo stvaranju preduslova za samostalni život i puno društveno učešće građana/ki zajedničkim stvaranjem (kooprodukcijom) usluga u zajednici na iskustvenoj/vršnjačkoj osnovi. Centar promoviše i zalaže se za socijalni model pristupa invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima. Podstiče sve oblike inkluzije i punog učešća osoba sa invaliditetom u svim segmentima društvenog i ekonomskog života, naročito u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Preduzima aktivnosti na poboljšanju kvaliteta života i na ostvarenju prava na samostalni život. Podstiče i sprovodi aktivnosti koje ističu sposobnosti osoba sa invaliditetom i doprinose razvijanju njihovih potencijala i jačanju njihove ličnosti. Zalaže se za poboljšanje položaja žena i dece sa invaliditetom. Radi na dobijanju podrške u lokalnoj zajednici. Centar je osnovan 2002. godine. Proistekao je iz savetovališta koje je francuska organizacija Handicap International otvorila septembra 2000.

Ljiljana Čakmak 66.000,00 RSD

Jelena Stamenković 1.000,00 RSD

Mima Ružičić Novković 29.913,00 RSD

Privredna komora Vojvodine 30.000,00 RSD

Zaposleni u Metaliji d.o.o. 3.000,00 RSD

Marko Ivančević 500,00 RSD

Metalija d.o.o. 6.000,00 RSD

Novi Trading NS D.O.O. 10.000,00 RSD

Crvenikrst Novi Sad 35.000,00 RSD

Prodaja ulaznica za koncert Branka Pražića 10.600,00 RSD

Anonimno1.500,00 RSD

Galina Maksimović 1.000,00 RSD

Ana Imsirovic Djordjevic1.000,00 RSD

Srdjan Sekulic10.000,00 RSD

EKO-METAL d.o.o. 10.000,00 RSD

Marija Jakovljevic i Slavica Stojanovic2.000,00 RSD

PORT EXPRESS DOO BACKA TOPOLA 5.000,00 RSD

Picerija Borsalino 10.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

ALIQUANTUM DOO NOVI SAD 12.500,00 RSD

Stojan Gajicki 11.715,00 RSD

Dejana Bačko 65.000,00 RSD

Donacije građana od kupovine ulaznica na Večeri ruskih narodnih pesama i romansi 53.400,00 RSD

ERKER INZENJERING DOO NOVI SAD 40.000,00 RSD

Donacije građana u frizerskim i makeup salonima 1.100,00 RSD

Cedomir Zrnic1.100,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Milica Mima Ružičić - Novković 98.000,00 RSD

CAROLIJA PECIVA DOO NOVI SAD 50.000,00 RSD

Donacije građana na novogodišnjem koncertu Atomskog skloništa 24.410,00 RSD

BOJAN EZGET PR HUMANITAS Subotica 18.000,00 RSD

Arturo Blaško 1.500,00 RSD

Aleksandar Stojković33.680,00 RSD

Eva Blaško Mihalik20.500,00 RSD

Mima Ružičić Novković173.175,00 RSD