#BudiFront! Podržimo građansku kontrolu izbora!


komentara

Svako može da pomogne. Neko će čuvati glasove, neko uzbunjivače, neko ucenjene, a svi zajedno Ustav, zakonitost i, iznad svega, ljude i zemlju koja nam pripada. #BudiFront i pomozi nam svojom donacijom da odbranimo svačiji glas.  


Godinama unazad se na izborima u Srbiji na svim nivoima beleže brojne neregularnosti – pritisci i ucene, bugarski vozovi, kršenje izborne volje, neregularan rad biračkih odbora – ali ništa od toga do sada nije procesuirano.


Ovog puta – mi, građani – pratimo i prijavljujemo sve neregularnosti, ucene i zloupotrebe u predizbornim aktivnostima, a u izbornom danu ćemo na terenu imati akreditovane posmatrače, koji će sve beležiti.


Nepravilnosti, kršenja zakona i dokaze ćemo priložiti uz prijave nadležnim institucijama i insistirati na njihovom pravnom ishodu.Zadržavajući političku neutralnost, Lokalni front je pokrenuo kampanju #BudiFront – da ohrabrimo i pozovemo građanke i građane Srbije da aktivno učestvuju u političkim procesima i zajedno direktno pomognu u poboljšanju izbornih uslova.


Evo šta ćemo konkretno da uradimo.


Pravimo tim posmatrača. Na poziv da se priključe kampanji javili su nam se ljudi iz čitave zemlje – iz većih gradova i manjih mesta, što nas je naročito obradovalo, jer nam je neophodna decentralizacija aktivizma. To su ljudi svih dobi – i oni koji iza sebe imaju više izbornih ciklusa i oni koji će sada prvi put učestvovati u kontroli izbornih uslova.


→ Obučavamo posmatrače. Ključna stvar za osposobljavanje posmatrača i čuvara jeste edukacija i razmena iskustava na terenu. Zbog toga obezbeđujemo obuku i materijale uz pomoć kojih će aktivisti upoznati pravne okvire demokratskih izbora i saznati kako da reaguju na svako odstupanje.


→ Čuvamo glasove. I tokom predizborne kampanje, i na dan izbora. Na biračkim mestima, i oko njih, kao i na mestima gde se glasovima potencijalno manipuliše – u izbornim komisijama.


→ Gradimo mrežu. Rezultat ove kampanje, pored istrajne borbe za očuvanje izbornog rezultata, biće i stvaranje mreže ohrabrenih i obučenih aktivista, spremnih da i u budućnosti štite i unapređuju izborne uslove i demokratske principe u sopstvenoj lokalnoj zajednici.Najveći deo sredstava potrebnih za kampanju #BudiFront već smo obezbedili, ali da bismo sve ovo sproveli do kraja i oformili mrežu ljudi obučenih za prepoznavanje neregularnosti i postupanje u slučajevima kada su one uočene, potrebna nam je vaša podrška za:


→ edukaciju volontera (didaktički materijal): 90.000 RSD


→ štampani i promo materijal (uputstva, bedževi, identifikacione kartice, flajeri): 70.000 RSD


→ pomoć volonterima za transport i komunikaciju (putni troškovi, troškovi online i telefonske komunikacije na terenu): 134.000 RSD


UKUPNO: 294.000 RSD


Kampanju možete podržati online uplatom klikom na dugme „Doniraj“ ili putem uplate na račun Lokalnog fronta 265-3210310000685-54 sa šifrom plaćanja 187 (za uplate u banci, pošti i sl.) ili 287 (za online uplate).NAPOMENA: kada uplaćujete na naš račun online, molimo vas da koristite šifru 287.


#BudiFront!


Da zajedno odbranimo glas na izborima! Da odbranimo svoju zemlju!


IZVEŠTAJ 19. APRIL 2022. GODINE


Obuka volontera i volonterki odvijala se iz dva dela.


U prvom smo posetili desetine gradova širom zemlje, upoznali se sa prijavljenim aktivistima i aktivistkinjama i sproveli osnovni deo edukacije: ideja i ciljevi kampanje #BudiFront, promena izbornih zakona i kako oni utiču na izborni proces.


U drugom smo edukaciju sproveli delom uživo, a delom online, i detaljno upoznali naše volontere i volonterke sa tokom izbornog dana, osnovnim pravilima izbornog procesa, nepravilnostima, kao i postupanjem u slučaju uočenih nepravilnosti.


Aplicirali smo za status domaćih posmatrača pri Republičkoj izbornoj komisiji i sa ponosom možemo da kažemo da je Lokalni front oformio prvu domaću posmatračku misiju sa sedištem van glavnog grada, koja je brojala preko 200 mobilnih timova širom zemlje i imala posmatrače na svim nivoima.


IZVEŠTAJ 30. APRIL 2022. GODINE


U izbornom danu su naši timovi obišli preko 900 biračkih mesta na teritoriji države, što je više od 10% ukupnog broja biračkih mesta. Prepoznatljivi po narandžastim prslucima, naši posmatrači i posmatračice tog dana su bili čuvari izbornog procesa i zakona. Rezultat posmatračke misije Lokalnog fronta nisu samo uočene i zabeležene nepravilnosti već pre svega mreža ljudi ohrabrenih da kroz građanski aktivizam nastave da doprinose razvoju svojih mesta. Od Subotice, Novog Sada, preko Beograda, Kragujevca, Jagodine, Kraljeva, Novog Pazara, Sjenice, Niša, Vranja, Bujanovca, sve do Kosovske Mitrovice — povezali smo građanke i građane spremne i voljne da nastave da delaju samostalno i udruženo, čuvajući principe demokratije.


#BudiFront! Podržimo građansku kontrolu izbora!


komentara

265.486,00 RSD

donirano od 53 donatora za 22 dana

To je 90% od cilja od 294.000 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 28.514 RSD

Uspešno završen 09.03.2022 - 01.04.2022 (22 dana)

Svako može da pomogne. Neko će čuvati glasove, neko uzbunjivače, neko ucenjene, a svi zajedno Ustav, zakonitost i, iznad svega, ljude i zemlju koja nam pripada. #BudiFront i pomozi nam svojom donacijom da odbranimo svačiji glas.   Godinama unazad se […]

Opis projekta

Svako može da pomogne. Neko će čuvati glasove, neko uzbunjivače, neko ucenjene, a svi zajedno Ustav, zakonitost i, iznad svega, ljude i zemlju koja nam pripada. #BudiFront i pomozi nam svojom donacijom da odbranimo svačiji glas.  


Godinama unazad se na izborima u Srbiji na svim nivoima beleže brojne neregularnosti – pritisci i ucene, bugarski vozovi, kršenje izborne volje, neregularan rad biračkih odbora – ali ništa od toga do sada nije procesuirano.


Ovog puta – mi, građani – pratimo i prijavljujemo sve neregularnosti, ucene i zloupotrebe u predizbornim aktivnostima, a u izbornom danu ćemo na terenu imati akreditovane posmatrače, koji će sve beležiti.


Nepravilnosti, kršenja zakona i dokaze ćemo priložiti uz prijave nadležnim institucijama i insistirati na njihovom pravnom ishodu.Zadržavajući političku neutralnost, Lokalni front je pokrenuo kampanju #BudiFront – da ohrabrimo i pozovemo građanke i građane Srbije da aktivno učestvuju u političkim procesima i zajedno direktno pomognu u poboljšanju izbornih uslova.


Evo šta ćemo konkretno da uradimo.


Pravimo tim posmatrača. Na poziv da se priključe kampanji javili su nam se ljudi iz čitave zemlje – iz većih gradova i manjih mesta, što nas je naročito obradovalo, jer nam je neophodna decentralizacija aktivizma. To su ljudi svih dobi – i oni koji iza sebe imaju više izbornih ciklusa i oni koji će sada prvi put učestvovati u kontroli izbornih uslova.


→ Obučavamo posmatrače. Ključna stvar za osposobljavanje posmatrača i čuvara jeste edukacija i razmena iskustava na terenu. Zbog toga obezbeđujemo obuku i materijale uz pomoć kojih će aktivisti upoznati pravne okvire demokratskih izbora i saznati kako da reaguju na svako odstupanje.


→ Čuvamo glasove. I tokom predizborne kampanje, i na dan izbora. Na biračkim mestima, i oko njih, kao i na mestima gde se glasovima potencijalno manipuliše – u izbornim komisijama.


→ Gradimo mrežu. Rezultat ove kampanje, pored istrajne borbe za očuvanje izbornog rezultata, biće i stvaranje mreže ohrabrenih i obučenih aktivista, spremnih da i u budućnosti štite i unapređuju izborne uslove i demokratske principe u sopstvenoj lokalnoj zajednici.Najveći deo sredstava potrebnih za kampanju #BudiFront već smo obezbedili, ali da bismo sve ovo sproveli do kraja i oformili mrežu ljudi obučenih za prepoznavanje neregularnosti i postupanje u slučajevima kada su one uočene, potrebna nam je vaša podrška za:


→ edukaciju volontera (didaktički materijal): 90.000 RSD


→ štampani i promo materijal (uputstva, bedževi, identifikacione kartice, flajeri): 70.000 RSD


→ pomoć volonterima za transport i komunikaciju (putni troškovi, troškovi online i telefonske komunikacije na terenu): 134.000 RSD


UKUPNO: 294.000 RSD


Kampanju možete podržati online uplatom klikom na dugme „Doniraj“ ili putem uplate na račun Lokalnog fronta 265-3210310000685-54 sa šifrom plaćanja 187 (za uplate u banci, pošti i sl.) ili 287 (za online uplate).NAPOMENA: kada uplaćujete na naš račun online, molimo vas da koristite šifru 287.


#BudiFront!


Da zajedno odbranimo glas na izborima! Da odbranimo svoju zemlju!


IZVEŠTAJ 19. APRIL 2022. GODINE


Obuka volontera i volonterki odvijala se iz dva dela.


U prvom smo posetili desetine gradova širom zemlje, upoznali se sa prijavljenim aktivistima i aktivistkinjama i sproveli osnovni deo edukacije: ideja i ciljevi kampanje #BudiFront, promena izbornih zakona i kako oni utiču na izborni proces.


U drugom smo edukaciju sproveli delom uživo, a delom online, i detaljno upoznali naše volontere i volonterke sa tokom izbornog dana, osnovnim pravilima izbornog procesa, nepravilnostima, kao i postupanjem u slučaju uočenih nepravilnosti.


Aplicirali smo za status domaćih posmatrača pri Republičkoj izbornoj komisiji i sa ponosom možemo da kažemo da je Lokalni front oformio prvu domaću posmatračku misiju sa sedištem van glavnog grada, koja je brojala preko 200 mobilnih timova širom zemlje i imala posmatrače na svim nivoima.


IZVEŠTAJ 30. APRIL 2022. GODINE


U izbornom danu su naši timovi obišli preko 900 biračkih mesta na teritoriji države, što je više od 10% ukupnog broja biračkih mesta. Prepoznatljivi po narandžastim prslucima, naši posmatrači i posmatračice tog dana su bili čuvari izbornog procesa i zakona. Rezultat posmatračke misije Lokalnog fronta nisu samo uočene i zabeležene nepravilnosti već pre svega mreža ljudi ohrabrenih da kroz građanski aktivizam nastave da doprinose razvoju svojih mesta. Od Subotice, Novog Sada, preko Beograda, Kragujevca, Jagodine, Kraljeva, Novog Pazara, Sjenice, Niša, Vranja, Bujanovca, sve do Kosovske Mitrovice — povezali smo građanke i građane spremne i voljne da nastave da delaju samostalno i udruženo, čuvajući principe demokratije.


podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Lokalni front Website:  http://lokalnifront.rs Kontakt:  lokalnifront@gmail.com

Mi smo grupa građanki i građana koji su nezadovoljni društveno-političkom situacijom, socijalnim statusom i duhovnom obamrlošću najširih slojeva. Kao pojedincima koji za sobom imaju bogato iskustvo građanskog aktivizma, namera nam je da dejstvujemo kao osvešćujući i odgovorni subjekt obznanjivanja, kanalisanja i prevazilaženja opšte obeznađenosti, razočaranosti, obespravljenosti i osećanja nemoći. Nastupamo kao ljudi već ostvareni na poljima svojih profesija, čime ukazujemo na značaj vrednovanja struke i postignutih rezultata u susretanju sa problemima. Dejstvujemo kao kritički nastrojena zajednica autonomnih pojedinaca, koji svoje društveno delovanje upravljaju prema vrednostima i načelima za koja se zalažemo, a u cilju očuvanja i unapređenja lokalne sredine.

Nikola Milenkovic12.000,00 RSD

Aleksandar Senicic10.000,00 RSD

Anica Svetkovic8.000,00 RSD

Anonimno7.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Jelena Jovanovic12.000,00 RSD

Dejan Stojanovic30.000,00 RSD

Anonimno 5.000,00 RSD

Tanja Radenkovic2.000,00 RSD

Ivana Kostic30.000,00 RSD

Mileva Jevtic23.600,00 RSD

Boban Prsic2.000,00 RSD

Aleksandar Vukasinovic1.500,00 RSD

Danijela Ribac2.355,00 RSD

Natasa Pavic1.000,00 RSD

Jelena Ciric500,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Marko Ignjatovic2.000,00 RSD

Bojan Radulovic20.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Johny Boy1.000,00 RSD

Veljko Djordjevic1.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Zorica Popovic5.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Aleksandra Blagojevic Brkic5.000,00 RSD

Tijana Veljic3.000,00 RSD

Andjelka Kolarevic10.000,00 RSD

Miodrag Vasovic1.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Milan Kostadinov500,00 RSD

Vanja Prsic1.000,00 RSD

Marija Gavrilovic 5.000,00 RSD

Emina Ignjatovic3.000,00 RSD

Gordana Perisin Newman3.000,00 RSD

Ana Nesic3.000,00 RSD

Dragana Cavlovic2.000,00 RSD

Aleksandar Ristovic3.000,00 RSD

Andjelka Kolarevic4.000,00 RSD

Andjelka Kolarevic6.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

ascasc ascacacs531,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Jelena Bratic3.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Dejan Trifunovic5.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Mihailo Kolovic2.000,00 RSD

Marko Galjak3.000,00 RSD